Isus
NADBISKUPIJA ZAGREBAČKA

Župa svetog Ivana Krstitelja
Zlatar Bistrica
Duh Sveti

Župno pastoralno vijeće2001.

Ankica Drvar
Ivanka Bokun
Nevenka Korpar
Ivan Šantek
Juraj Kotarski
Zdenka Košar
Jasna Kokot
Sanjica Topljak
Stjepan Ferek
Božica Margetić
Danijel Mikulec


2006.

Karolina Benčić
Brigita Brekalo
Marija Čiček
Željka Čiček
Mirjana Havoić
Đurđica Kušek
Božica Margetić
Danijel Mikulec
Ančica Pečatnik
Dragica Topolovec
Dragica Tuđa
Mirica Vitković


2014.

Ančica Pečatnik
Dragica Tuđa
Mirica Vitković
Jasna Kokot Pelko
Božica Margetić
Mirjana Jurković
Dragica Topolovec
Mirjana Havoić
Đurđica Kušek
Branka Đurek