Isus
NADBISKUPIJA ZAGREBAČKA

Župa svetog Ivana Krstitelja
Zlatar Bistrica
Duh Sveti

Župno ekonomsko vijećeBožena Čiček
Ana Filipović
Stjepan Ferek