Isus
NADBISKUPIJA ZAGREBAČKA

Župa svetog Ivana Krstitelja
Zlatar Bistrica
Duh Sveti

Župni ured i suradniciŽupnik:vlč. Petar Repić
Adresa: Župa svetog Ivana Krstitelja
Zagorska 11b
49247 Zlatar Bistrica
Tel: (049) 461 729
Mob: (098) 246 237
e-mail: zupa.zbistrica@zg-nadbiskupija.hr
Vjeroučiteljica: Marija Car, diplomirani kateheta
Župni suradnik za pastoral u sredstvima društvenih komunikacija: Jasna Kokot Pelko
Pastoral mladih: Ana Čiček
Vlatka Čiček
Mihovil Jurković
Čitači: Ivanka Bokun
Mirjana Jurković
Jasna Kokot Pelko
Đurđica Kušek
Lidija Mijatović
Dubravka Peršun
Ana Šimunić
Petra Šimunić
Župni listić uređuje: Mirjana Jurković
Administrator stranice: vlč. Petar Repić
Jasna Kokot Pelko
Stranicu izradio: Igor Briški