Isus
NADBISKUPIJA ZAGREBAČKA

Župa svetog Ivana Krstitelja
Zlatar Bistrica
Duh Sveti

Novosti
Izjava zagrebačkog nadbiskupa kardinala Josipa Bozanića povodom oslobađajuće presude generalima Gotovini i Markaču
Objavljeno 16.11.2012 21:34, Jasna Kokot Pelko

Broj: 139/2012-TU                                                                            Zagreb, 16. studeni 2012.

 

Dijeleći radost s našim hrvatskim narodom, a napose osloboÄ‘enim hrvatskim generalima Antom Gotovinom i Mladenom Markačem te njihovim obiteljima, želim u ovim trenucima izraziti zahvalnost Bogu i svima onima koji su se sve ovo vrijeme procesa borili za istinu.

Istina je jedino jamstvo mira. A istina je u ovom slučaju da su hrvatski narod i hrvatska država u Domovinskom ratu bili izloženi agresiji, stravičnim razaranjima i zatorništvu u ime mržnje i ideologije koje su za cilj imale zatrti pravo hrvatskog naroda na vlastitu i slobodnu državu.

Istina je da se je hrvatski narod imao pravo braniti se i da je to činio uz ogromne žrtve koje osjećamo i danas.

Tim žrtvama i tim ranama s današnjom presudom vraća se njihovo dostojanstvo. Te žrtve i rane nas opominju da sada u miru kao narod i društvo ne zaboravimo njihovu cijenu i da kao zajednica učinimo sve da one postanu zalog društva solidarnosti, dijaloga i vladavine prava.

Ovaj dan opominje nas isto tako da u ime pobjede u Domovinskom ratu, istine i pravde, kao hrvatsko društvo učinimo sve da se isprave nepravde učinjene u prošlosti kako bi pročišÄ‡ene memorije mogli graditi sretnu i blagoslovljenu budućnost.

 

Na tom putu stvaranja pravednog društva i države, molimo zagovor Majke Božje Kraljice Hrvata i blaženog Alojzija Stepinca!

Tiskovni ured Zagrebačke nadbiskupije

 
Raspored svetih misa od 12. studenog do 18. studenog 2012. godine
Objavljeno 11.11.2012 19:00, Jasna Kokot Pelko

PONEDJELJAK 12. studeni

- u 17.00 sati za Željka i Josipa Findaka, obitelj Bingula

UTORAK 13. studeni

- nema svete mise

SRIJEDA 14. studeni

- nema svete mise

ÄŒETVRTAK 15. studeni

- nema svete mise

PETAK 16. studeni

- nema svete mise

SUBOTA 17. studeni

- u 17.00 sati za Franju i Stanku Ferek, Petra i Baricu Košić 

33. NEDJELJA kroz godinu

- u 8.00 sati

- u 9.15 sati u Kapeli Svetog Lovre u Lovrečanu

U 11.00 sati je svečana misa u Zlataru prigodom 250. godišnjice posvete Å¾upne crkve koju predslavi kardinal Josip Bozanić, nadbiskup i metropolit zagrebački.
Raspored svetih misa od 5. studenog do 11. studenog 2012. godine
Objavljeno 04.11.2012 16:16, Jasna Kokot Pelko

PONEDJELJAK 5. studeni

- nema sv. mise

UTORAK 6. studeni

- nema svete mise

SRIJEDA 7. studeni

- nema svete mise

ÄŒETVRTAK 8. studeni

- u 17.00 sati

PETAK 9. studeni

- nema svete mise

SUBOTA 10. studeni

- u 17.00 sati; krštenje Leona Prančić 

32. NEDJELJA kroz godinu

- u 8.00 sati

- u 9.30 sati u Kapeli Svetog Lovre u Lovrečanu za Ivana Futivića, obitelj Domišljanović, obitelj Košković, obitelj Jakušić 

- u 11.00 sati za obitelj Josipa Bebljea, Mariju Škec, Martina Halozara, Ivana Kušića
Raspored svetih misa od 29. listopada do 4. studenog 2012. godine
Objavljeno 28.10.2012 19:05, Jasna Kokot Pelko

PONEDJELJAK 29. listopada 

- nema sv. mise

UTORAK 30. listopada

- nema svete mise

SRIJEDA 31. listopada

- u 17.00 sati za Šteficu i Franju Ferdelja i obitelj Mikulec

ÄŒETVRTAK 1. studenog SVI SVETI

- u 8.00 sati

- u 9.30 sati u Kapeli svetog Lovre u Lovrečanu; nakon mise blagoslov groblja

- u 11.00 sati u Kapeli svetog Lovre u Lovrečanu

PETAK 2. studeni DUŠNI DAN

- u 8.00 sati

SUBOTA 3. studeni SV. HUBERT - zaštitnik lovaca

- u 17.00 sati

31. NEDJELJA kroz godinu

- u 8.00 sati

- u 9.30 sati u Kapeli svetog Lovre u Lovrečanu za Dragutina Futivića

- u 11. sati za Dragutina Drvara i Dragutina Fotilića

    

 
Godina vjere
Objavljeno 28.10.2012 18:41, Jasna Kokot Pelko

11. listopada započela je Godina vjere koju ćemo u našoj Zagrebačkoj nadbiskupiji obilježiti raznim inicijativama na svim razinama.

URBIS ET ORBIS

D E K R E T

Darom Svetih Oprosta obogaćuju se posebne pobožnosti

koje će se provoditi tijekom Godine vjere

 

Za dan pedesete obljetnice svečanog otvorenja Drugog ekumenskog vatikanskog koncila, kojemu je blaženi Ivan XXIII. »dodijelio kao glavnu zadaću bolje čuvati i predstaviti dragocjeni poklad kršÄ‡anskog nauka, kako bi ga se učinilo dostupnijim Kristovim vjernicima i svim ljudima dobre volje« (Ivan Pavao II., Apost. konst. Fidei Depositum, 11. listopada 1992.: AAS 86 [1994] 113), Vrhovni Svećenik Benedikt XVI. je odredio početak Godine koja će osobito biti posvećena ispovijedanju prave vjere i njezinom ispravnom tumačenju, kroz čitanje, ili još bolje, pobožno razmatranje Koncilskih dokumenata i članaka Katekizma Katoličke Crkve, kojeg je blaženi Ivan Pavao II. objavio trideset godina od početka Koncila, s jasnom nakanom »potaknuti vjernike na bolje prianjanje uz njega i promicanje njegovog poznavanja i primjene« (Isto, 114).

Već godine Gospodnje 1967., u spomen na devetnaest stoljeća mučeništva apostola Petra i Pavla, sličnu Godinu vjere je proglasio sluga Božji Pavao VI., »kako bi potvrdio u svečanoj ispovijesti Vjere kako bitni sadržaji koji već vjekovima čine baštinu svih vjernika trebaju biti potvrÄ‘eni, shvaćeni i produbljivani na uvijek nov način kako bi se pružalo svjedočanstvo u skladu s povijesnim prilikama koje su različite od negdašnjih« (Benedikt XVI., Apost. pismo Porta Fidei, br. 4).

U ovo naše vrijeme vrlo dubokih promjena, kojima je izloženo čovječanstvo, Sveti Otac Benedikt XVI., proglašavanjem ove druge Godine vjere, kani pozvati Božji narod, kojemu je sveopći Pastir, kao i braću biskupe čitavog svijeta »da se pridruže Petrovu nasljedniku, u vrijeme duhovne milosti koje nam Gospodin daje, da bismo se spomenuli dragocjenog dara vjere« (Isto, br. 8).

Svim vjernicima će biti dana »prilika ispovijedati vjeru u Uskrslog Gospodina… u katedralama i u crkvama u cijelom svijetu; u [njihovim] kućama i u [njihovim] obiteljima, tako da svatko uzmogne osjetiti snažnu potrebu bolje upoznati i budućim naraštajima prenositi neprolaznu vjeru. Redovničke zajednice, jednako kao i župne zajednice, kao i sve stare i nove crkvene stvarnosti, zacijelo će, u ovoj Godini, znati iznaći način da javnom učine ispovijest Vjerovanja« (Isto).

Osim toga, svi vjernici, pojedinačno i zajednički, bit će pozvani davati otvoreno svjedočanstvo vlastite vjere pred drugima u posebnim okolnostima svakodnevnog života: »sama društvena narav čovjeka traži da čovjek unutarnje vjerske čine izrazi na izvanjski način, da u vjerskoj stvari saobraća s drugima, da svoju religiju ispovijeda na društveni način« (Deklaracija Dignitatis humanae, 7. prosinca 1965.; hrv. prijevod iz: Drugi vatikanski koncil, Dokumenti, KS, str. 473).

Budući da se prije svega radi o razvijanju u najvišem stupnju – koliko je moguće na ovoj zemlji – svetosti života i prema tome, o postizanju, u najvišem stupnju, čistoće duše, od velike koristi bit će veliki dar Oprosta, koji Crkva, na temelju vlasti dodijeljene joj od Krista, pruža svima onima koji, da bi ga zadobili, uz obvezne odredbe izvrše i posebne propise. »Oprostom – učio je Pavao VI. – Crkva, koristeći svoju vlast poslužiteljice Otkupljenja izvršenog od Krista Gospodina, prenosi vjernicima sudjelovanje ove Kristove punine u zajedništvu Svetih, pružajući im u najširoj mjeri sredstva za postizanje spasenja« (Apost. pismo Apostolorum Limina, 23. svibnja 1974.: AAS 66 [1974] 289). Tako se očituje "blago Crkve", čije »daljnje umnažanje čine i zasluge Blažene Majke Božje i svih izabranih, od prvog do posljednjeg pravednika« (Klement VI., Bula Unigenitus Dei Filius, 27. siječnja 1343.).

Apostolska pokorničarna, koja ima dužnost ureÄ‘ivati ono što se odnosi na podjeljivanje i primjenu Oprosta, kao i poticati duh vjernika na ispravno poimanje i gajenje pobožne želje za njegovim zadobivanjem, uz potporu Papinskog vijeća za promicanje nove evangelizacije, u pažljivom razmatranju Note s pastoralnim smjernicama za Godinu vjere Kongregacije za nauk vjere, sa svrhom zadobivanja dara Oprosta za vrijeme Godine vjere, utvrdila je sljedeće odredbe, izdane u suglasnosti s nakanom Vrhovnog Svećenika, da bi vjernici bili više potaknuti na poznavanje i na ljubav prema Nauku Katoličke Crkve te iz njega postigli što izobilnije duhovne plodove.

Za čitavo vrijeme trajanja Godine vjere, tj. od 11. listopada 2012. pa sve do uključivo 24. studenog 2013., moći će zadobiti Potpuni oprost od vremenitih kazni za vlastite grijehe, podijeljen po milosrÄ‘u Božjem, koji se može namijeniti za duše preminulih vjernika, svaki pojedini vjernik koji su se iskreno pokaje, propisno ispovjedi, sakramentalno pričesti, i koji izmoli molitve na nakane Vrhovnog Svećenika, i to:

a) – svaki puta kad će sudjelovati na najmanje tri propovijedi tijekom Svetih Misija, ili na najmanje tri predavanja o Dokumentima Drugog vatikanskog koncila i o člancima Katekizma Katoličke Crkve, u bilo kojoj crkvi ili prikladnom mjestu;

b) – svaki puta kad će u obliku hodočašÄ‡a posjetiti Papinsku Baziliku, kršÄ‡anske katakombe, Katedralnu crkvu, sveto mjesto odreÄ‘eno od mjesnog Ordinarija za Godinu vjere (npr. meÄ‘u manjim bazilikama i svetištima posvećenima Blaženoj Djevici Mariji, Svetim apostolima i Svetim zaštitnicima) i tamo sudjelovati na nekom svetom obredu ili se barem kroz neko prikladno vrijeme zadržati u sabranosti s pobožnim razmatranjima, završavajući molitvom Oče naš, Ispovijesti vjere u bilo kojem odobrenom obrascu, zazivima Blaženoj Djevici Mariji i, ovisno o slučaju, Svetim apostolima i zaštitnicima;

c) – svaki puta kad će, u dane odreÄ‘ene od mjesnog Ordinarija za Godinu vjere (npr. na Gospodinove svetkovine, na svetkovine Blažene Djevice Marije, na blagdane Svetih apostola i zaštitnika, na Katedru sv. Petra), u bilo kojem svetom mjestu sudjelovati na svečanom euharistijskom slavlju ili liturgiji časova, dodajući Ispovijest Vjere u bilo kojem odobrenom obrascu;

d) – na dan, slobodno izabran tijekom Godine vjere, za pobožni posjet krstionici ili drugom mjestu, na kojem je primio sakrament Krštenja, ako obnovi krsna obećanja u bilo kojoj odobrenoj formuli. Dijecezanski i eparhijski biskupi, te oni koji su po pravu njima izjednačeni, na najprikladniji dan tog vremena, u prigodi glavnog slavlja (npr. 24. studenog 2013., na svetkovinu Isusa Krista, Kralja Svemira, kojom se zaključuje Godina vjere) moći će podijeliti Papinski Blagoslov s Potpunim oprostom, koji mogu zadobiti svi vjernici koji taj Blagoslov pobožno prime.

Vjernici koji se iskreno pokaju, a koji neće moći sudjelovati na svečanim slavljima iz ozbiljnih razloga (kao, prije svega, sve redovnice koje žive u samostanima u trajnoj klauzuri, anakoreti i pustinjaci, zatvorenici, stare osobe, bolesnici, kao i oni koji, u bolnici ili drugim lječilišnim mjestima, trajno skrbe o bolesnicima…), zadobit će Potpuni oprost, pod jednakim uvjetima, ako, duhom i mislima povezani s prisutnim vjernicima, osobito u trenucima u kojima će riječi Vrhovnog Svećenika ili dijecezanskih biskupa biti prenošene putem televizije i radija, izmole u vlastitoj kući ili tamo gdje ih zapriječenost zatekne (npr. u kapeli samostana, u bolnici, u ustanovi za skrb, u zatvoru…) Oče naš, Ispovijest Vjere u bilo kojem odobrenom obrascu, i druge molitve u skladu sa svrhom Godine vjere, prikazujući svoja trpljenja ili nevolje vlastitog života.

Kako bi pristup sakramentu Pokore i zadobivanju božanskog oproštenja po vlasti Ključeva bio pastoralno olakšan, mjesni ordinariji su pozvani kanonicima i svećenicima koji će, u katedralama i crkvama odreÄ‘enima za Godinu vjere ispovijedati vjernike, podijeliti povlastice ograničene za unutrašnje područje, za vjernike istočnih Crkava, u skladu s kan. 728 § 2 CCEO-a, a u slučaju eventualne rezerve, s kan. 727, osim, kako je očito, za slučajeve navedene u kan. 728 § 1; za vjernike Latinske Crkve, povlastice u skladu s kan. 508 § 1 CIC-a.

Ispovjednici, nakon što upozore vjernike na težinu grijeha kojima je pridržana rezerva ili cenzura, odredit će prikladne sakramentalne pokore, takve da ih se, što je više moguće, dovede na čvrsto pokajanje i, ovisno o prirodi slučaja, naložiti im naknadu eventualnih skandala i šteta.

Pokorničarna toplo poziva preuzvišene biskupe, kao nositelje trostruke službe (munus) poučavanja, upravljanja i posvećivanja, da vode brigu o jasnom objašnjavanju ovdje iznijetih načela i odredbi za posvećivanje vjernika, na osobit način vodeći računa o okolnostima mjesta, kulture i tradicija. Kateheza prilagoÄ‘ena naravi svakog pojedinog naroda, moći će jasnije i s većom živošÄ‡u predložiti razumu i čvršÄ‡e i dublje ukorijeniti u srca želju za ovim jedinstvenim darom, postignutim po zaslugama posredovanja Crkve.

Ovaj Dekret ima valjanost jedino za Godinu vjere. Neovisno o bilo kakvoj protivnoj odredbi.

Dano u Rimu, u sjedištu Apostolske pokorničarne, 14. rujna 2012., na Uzvišenje Svetog Križa.

Manuel kard. Monteiro de Castro

Viši pokorničar

Mons. Krzysztof Nykiel

Regent