Isus
NADBISKUPIJA ZAGREBAČKA

Župa svetog Ivana Krstitelja
Zlatar Bistrica
Duh Sveti

Novosti
Raspored svetih misa od 15. do 21. travnja 2013. godine
Objavljeno 14.04.2013 18:29, Jasna Kokot Pelko

SUBOTA 20. travanj

- u 12.00 sati krštenje - Franko Žukina, Lea Hleb

- u 18.00 sati za Janka Posarića

NEDJELJA 21. travanj, ÄŒETVRTA USKRSNA

- u 8.00 sati za Stjepana Bokuna i obitelj

- u 9.30 sati u Kapeli Svetog Lovre u Lovrečanu

- u 11.00 sati; Zahvala Božanskom MilosrÄ‘u za duševno i tjelesno zdravlje Matije, Marija, Martina i njihove obitelji 
Duhovna obnova u našoj župi
Objavljeno 07.04.2013 17:35, Jasna Kokot Pelko

Petak, 26. travnja u 18.00 sati

Subota, 27. travnja u 18.00 sati

Nedjelja, 28. travnja u 10.00 sati

 
Hodočašće mladih u zagrebačku katedralu
Objavljeno 07.04.2013 17:32, Jasna Kokot Pelko

21. travnja 2013. u 18.00 sati misu predslavi uzoriti kardinal Josip Bozanić, nadbiskup zagrebački.