Isus
NADBISKUPIJA ZAGREBAČKA

Župa svetog Ivana Krstitelja
Zlatar Bistrica
Duh Sveti

Novosti
Objavljeno 09.02.2020 13:40, vlc. Petar Repic

9.2. 2020.         5. NEDJELJA  KROZ   GODINU

Kroz ovaj tjedan Crkva  slavi :

Pon       Alojzije Stepinac :                8h

10.02.     HodočašÄ‡e u zagrebačku katedralu u 16h

 .                     misa u  katedrali u 19h                                .

Ut         GOSPA LURDSKA :                  17h

11.02.    dan bolesnika _____________________________

Srij        Damjan, Zvonimir :                                8h

12.02.  Vjeronauk :     prvopričesnici 9h    firmanici   16h                                                                                                     

ÄŒetv   Katarina Ricci :                                                   8h

13.02.  ___________________________________________

Pet       Valentin, Zdravko                                         8h

14.02. _proštenje u KonjšÄini         ____11h_______________                                                

Sub      Klaudija, Vitomir:                              8h

15.02.          ArhiÄ‘akonski susret mladih u Sv. Križu Začretje

                                                                            

16. 2.2020.                 6. Kroz Godinu

Zlatar Bistrica: † Julka Futivić   † Danica Milašić 

              † Srećko Zemljić † Katica g. i Nikola Škec        8h                                                                                                               

Lovrečan : † Dragutin Posarić g. † Zvonimir, Zvonko i Štefica

              Andrec, Agata i Jakob Bistrović                         9,30

Zlatar Bistrica:  Za sve župljane                                           11h

 
Objavljeno 02.02.2020 17:22, vlc. Petar Repic

02.02.2020.       4. NEDJELJA  KROZ   GODINU

      Prikazanje Gospodinovo  -  SVIJEĆNICA

 

Kroz ovaj tjedan Crkva  slavi :

Pon     Blaž, Vlaho:  Za oporavak nakon operacije            8h                                              

03.02. ____                 blagoslov jabuka         blagoslov grla

Ut   Veronika, Izidor : † Ljubica Barlafa                    8h

04.02.___________________________________________                   

Srij  Agata, Dobrila :† Mijo g. i Dragica Šantek             8h

05.02.      Vjeronauk : firmanici  9h    prvopričesnici   16h                                                                                                        

ÄŒetv    Doroteja, Pavao Miki  :                                     8h

06.02.  ___________________________________________

Pet  Maksim, Julijana                                                 8h                                                                                

07.02. ___________________________________________                                                

Sub  Jeronim, Mladen:                                   8h

08.02.

9.02.2020.          5. Kroz Godinu

Zlatar Bistrica: † Ivana g. i Milan Mikulec

                         † Rudolf i Marija Hoić

                        † Dragutin, Marija i Andrija Nesek g.         8h                                                                                                               

Lovrečan : † Željko, Ivana i Juraj ÄŒiček

                      Zahvala za sretan povratak jednog mornara             

                   † Ivan Srebak g.

                   † Stjepan Tomić  g.                                            9,30

      Zlatar Bistrica:  Za sve župljane                                   11h

 
Objavljeno 27.01.2020 06:48, vlc. Petar Repic

26.01.2020.           3. NEDJELJA  KROZ   GODINU

Kroz ovaj tjedan Crkva  slavi :

Pon     AnÄ‘ela Merici: Pomoć za uspješnu operaciju           8h

27.01. ____________________________________________

Ut  Toma Akvinski:                                      7,30

28.01. ____________________________________________                   

Srij   Valerije, Zdeslav :                                             7,30

29.01. ____________________________________________                                                                                                      

ÄŒetv   Gordana, Darinka :                             7,30

30.01. ____________________________________________

Pet  Ivan Bosco, Viktor  :                                               8h                                                       

31.01. ____________________________________________                                                 

Sub  Brigita, Miroslav:                                      8h

01.02.                   Sastanak Župnog pastoralnog vijeća     17h

 2020.        4. Kroz Godinu 

  1.       Prikazanje Gospodinovo  -  SVIJEĆNICA

    

   Zlatar Bistrica: † Stjepan Crnički ( Suša )                    8h                                                                                                               

   Lovrečan :        † Blaž i Ivanka Korpar                        9,30

   Zlatar Bistrica:  Za sve župljane                                   11h
Objavljeno 19.01.2020 19:32, vlc. Petar Repic

19.01.2020.           2. Kroz Godinu

 Kroz ovaj tjedan Crkva  slavi :

Pon     Fabijan, Sebastijan:                              8h

20.01. ____________________________________________

Ut     Agneza, Janja :                                                8h

21.01. ____________________________________________                   

Srij  Vinko Ä‘akon : † Anica i Blaž Topolovec, Stjepan g. Franjo

22.01.                      i Slava Kurešić i Ivan Dupko                 8h                                                                                      

ÄŒetv   Ema, Vjera :                                                      8h

23.01. ____________________________________________                            

Pet       Franjo Saleški                                                   8h                                                                                                                                      

24.01.  ____________________________________________                                                

Sub  Obraćenje sv. Pavla :                               8h

25.01.                                               

 

 26.01.2020.             3. Kroz Godinu

 

Zlatar Bistrica: †Milan Basran Haban i ob., Cilika Basran Haban

              i Marija i Josip Žabek † Atun Kosalec i obitelj

             † Marija g. i Mirko Pavlović, Ivan i Katica Mezak         8h

Lovrečan : † Lovro, Amalija i Katica ÄŒiček  Slavko i Ivana

                     Žabek i Dimitrije Dabić                                       9.30   

Zlatar Bistrica:  Za sve župljane                                                11h
Objavljeno 12.01.2020 13:40, vlc. Petar Repic

12.01.2020.            KRŠTENJE  GOSPODINOVO       

Kroz ovaj tjedan Crkva  slavi :

Pon     Hilarije, Radovan:                             8h

13.01.  ___________________________________________

Ut      Feliks, Srećko :                                   8h

14.01. ____________________________________________                    

Srij  Pavao Pustinjak:                                  8h

15.01.____________________________________________                                                                                                      

ÄŒetv   Marcel, Mislav:                                 8h

16.01. ____________________________________________                            

Pet     Antun opat                                                        8h                                                                                    

17.01.____________________________________________                                                

Sub   Margareta, Biserka:                             8h

18.01.                                                               

19.01.2020.           2. Kroz Godinu 

Zlatar Bistrica: † Marija Muhek i  ob.

                            i obitelji Košec, Sugnetić i Mikulec     8h                                                                                                               

Lovrečan :        † Marija Filipović                              9,30                         

Zlatar Bistrica:  Za sve župljane                                  11h