Isus
NADBISKUPIJA ZAGREBAČKA

Župa svetog Ivana Krstitelja
Zlatar Bistrica
Duh Sveti

Novosti
Raspored svetih misa od 26. listopada do 1. studenog 2015. godine i druge obavijesti
Objavljeno 27.10.2015 22:06, Jasna Kokot Pelko

Listopadska pobožnost u 18.00 sati.

 SUBOTA 31. listopada

- u 18.00 sati na nakanu

NEDJELJA 1. studenog, Svi sveti

- u 8.00 sati 

- u 11.00 sati u Kapeli svetog Lovre u Lovrečanu 
Raspored svetih misa od 19. do 25. listopada 2015. godine
Objavljeno 18.10.2015 18:44, Jasna Kokot Pelko

Listopadska pobožnost u 18.00 sati, nedjeljom u 10.30 sati.

 

SUBOTA 24. listopada

- u 17.00 sati krštenje Nike Kosalca

NEDJELJA 25. listopada, 30. nedjelja kroz godinu

- u 8.00 sati 

- u 9.30 sati u Kapeli svetog Lovre u Lovrečanu 

- u 11.00 sati
Raspored svetih misa od 12. do 18. listopada 2015. godine
Objavljeno 13.10.2015 22:54, Jasna Kokot Pelko

Listopadska pobožnost u 18.00 sati, nedjeljom u 10.30 sati.

SRIJEDA 14. listopada, Klečanje

- u 8.00 sati 

- u 11.00 sati

ÄŒETVRTAK 15. listopada

- u 18.30 sati za + članonove obitelji Jakopec i Sviben

SUBOTA 17. listopada

- hodočašÄ‡e u Aljmaš

- u 18.00 sati krštenje Stele Jantolek

NEDJELJA 18. listopada, 29. nedjelja kroz godinu

- u 8.00 sati za +Božidara Đureka, godišnjica

- u 9.30 sati u Kapeli svetog Lovre u Lovrečanu 

- u 11.00 sati za obitelj +Gabrijela i Karla Bačuna, +Ladislava i Mariju Pavetić, +Josipa i Amaliju Pavlek

Napomena: zbog tehničkih poteškoća raspored nije objavljen ranije
Raspored svetih misa od 5. do 11. listopada 2015. godine
Objavljeno 04.10.2015 20:50, Jasna Kokot Pelko

Listopadska pobožnost u 18.00 sati, nedjeljom u 10.30 sati.

PONEDJELJAK 5. listopada

- u 16.30 sati za +Baricu Grgec (godišnjica)

UTORAK 6. listopada

- u 17.00 sati za + Đuru i Viktoriju Herman

PETAK 9. listopada

- u 17.00 sati za +Dragutina, Katicu, Gabrijela i Jelku Kosalec

NEDJELJA 11. listopada, 28. nedjelja kroz godinu

- u 8.00 sati za +Mirka (godišnjica) i Mariju Pavlović, +Stjepana Bokuna i Maju Buffel, Ivana Buntaka (godišnjica) i obitelj

- u 9.30 sati u Kapeli svetog Lovre u Lovrečanu 

- u 11.00 sati za +Štefaniju, Josipa i Ciliku Buntak, +Blaža Fučeka i obitelj, +Franju Muca i obitelj
HODOČAŠĆE U ALJMAŠ
Objavljeno 27.09.2015 15:43, Jasna Kokot Pelko

Polazak na hodočašÄ‡e u Svetište Gospe od Utočišta u Aljmašu 17. listopada 2015.

Cijena autobusne karte 120,00 kn.

Prijava gđi Branki Gjurek na telefon 049/462-374, mob: 098 94 92 365.

Vrijeme polaska i druge informacije naknadno.