Isus
NADBISKUPIJA ZAGREBAČKA

Župa svetog Ivana Krstitelja
Zlatar Bistrica
Duh Sveti

Novosti
Objavljeno 15.03.2020 15:19, vlc. Petar Repic

15.03.2020.  3.NEDJELJA  KORIZME - BEZIMENA

Kroz ovaj tjedan Crkva  slavi :

 

Pon  Agapit, Hrvoje :                                                    8h

16.03.  ____________________________________________                          

Ut  Patrik b., Domagoj  : †Ana i Vjekoslav Hoić i

17.03.                             Dragica i Franjo Matko                  8h 

Srij   Ä†iril Jeruzalemski, Eduard : † Ob  Budak i Brajković         8h

18.03. ____________________________________________                         

ÄŒetv  JOSIP  zaručnik  BDM: † Josip, ĐurÄ‘a, Stjepan i

19.03.         Gabrijel Kurtanjek, Gabrijela i Stjepan Filipec   

                   † Dragutin Drvar i ob.

                   † Dragica, Josip i Magdalena Gršić                17h    

Pet  Dionizije, Vladislav:                     križni put   

20.03.                                        † Ob. Futivić i Matko                          17h   

Sub Vesna, Vlasta  :                                                                 8h

21.03. 

22.03.2020.       4.  Nedjelja Korizme - Sredoposna

Zlatar Bistrica: †Josip i Katica Šumak i Juraj i Barbara Prepolec 

           † Josip Mešnjak i ob † Slavko Mešnjak g., Kristijan Sedlar

           i obitelj  Starc  † Barbara g., Rudolf i ob. Grgić, ob. Trčak

       i ob Šumak † Marijan Mrazović i Budimir i Marija Topolovec

         † Josip Havoić                                                       8h                                                                                                                                                                                                                                           

Lovrečan :        † Marija Filipović                               9,30

Zlatar Bistrica:  Za sve župljane                                    11h
Objavljeno 08.03.2020 15:47, vlc. Petar Repic

08.03.2020.  2. NEDJELJA  KORIZME - PAÄŒISTA                                                                                           

Kroz ovaj tjedan Crkva  slavi :

Pon  Franciska Rimska   :                                             8h

09.03. ___________________________________________                         

Ut   Emilijan , Krunoslav :                                                    8h

10.03. ___________________________________________                           

Srij   Kandit, Blanka :                                                          8h

11.03.  Vjeronauk :     prvopričesnici 9h    firmanici       16h                                                                                                     

.               Sastanak  ŽEV-a  i ŽPVa                                18 h   

ÄŒetv  Bernard, Maksimilijan:                                         8h

12.03. ____________________________________________                                                                                                        

Pet Rozalija, Ratka:       Križni put  i sv. misa               17h                                                                

13.03. ____________________________________________                            

Sub Matilda, Borislava  :                                                8h                                                                            

14.03. 

 

15.03.2020.     3.  Nedjelja Korizme - Bezimena

Zlatar Bistrica: †  Franjo Bingula  g.

        Zahvala sv. Ivanu Krstitelju za zagovor u bolesti         8h                                                                                                                                                                                                                            

Lovrečan :        †  Alojz Jakušić g †AnÄ‘ela i Katarina Prlić,

                             Ruža Skulibar i Mirko Bacinger             9,30

Zlatar Bistrica:  Za sve župljane                                           11h
Objavljeno 01.03.2020 16:42, vlc. Petar Repic

01.03.2020.         1.  NEDJELJA  KORIZME - ÄŒISTA

Kroz ovaj tjedan Crkva  slavi :

Pon Lucije, ÄŒedomir   :                                                           8h

02.03. U župnoj crkvi čitanje BIBLIJE od  12 do 24 sata                         

Ut  Kunigunda: Za pomoć i vodstvo Duha sv. u životu       8h

03.03. ___________________________________________                                                                   

Srij  Kazimir, Eugen:                                      8h

04.03.     Vjeronauk : firmanici  9h    prvopričesnici   16h                  

ÄŒetv Teofil, Lucije:                                                                8h

05.03. ___________________________________________                                                                                                      

Pet     Ruža iz Viterba, Viktor:   Križni put                          

06.03.         † Božidar, Josipa, Ivan i Branko g. Krajnik     17h  

.                       sastanak s roditeljima prvopričesnika         18h           

Sub Perpetua i Felicita: †  Dragutin Groš

07.03.                           i  Barica i Rudolf  Mikulec              8h

                                      

08.03.2020.        2.  Nedjelja Korizme - Pačista

 

Zlatar Bistrica: † Stjepan Strahonja g.                           8h                                                                                                                                                                                                                            

Lovrečan :        † AnÄ‘ela i Pavao Prlić    9,30

Zlatar Bistrica:  Za sve župljane                                      11h
Objavljeno 23.02.2020 16:34, vlc. Petar Repic

23.02.2020.  7. NEDJELJA  KROZ   GODINU

 

Kroz ovaj tjedan Crkva  slavi :

 

Pon   Montan, Goran :                                  8h

24.02. ____________________________________________                  

Ut   Viktorin, Hrvoje :                                    8h

25.02. ____________________________________________                  

Srij     ÄŒISTA SRIJEDA - PEPELNICA :                               

    26.02.POST I NEMRS  Vjeronauk : prvopričesnici      9h

.   firmanici  umjesto vjeronauka neka doÄ‘u na sv. Misu   17h                                                                                                         

ÄŒetv Donat Zadarski, Tugomil:                      8h

27.02. ____________________________________________ 

Pet Bogoljub, Teofil:      Križni put  i sv misa                        17h                                                                                                                                              

28.02. ____________________________________________

Sub   Hilarije, Osvald:   † Dragutin Groš                               8h

29.02.                                     

                                 

01.03.2020.        1.  Nedjelja Korizme - ÄŒista

 

Zlatar Bistrica: † Zlatko Budić g.                                     8h                                                                                                                                                                                                                            

Lovrečan : † Mato Mijatović g.

                  † Fabijan i Barbara (50 g.smrti) i Josip Jurec

                  † Obitelj Rudolfa i Jelene Sviben                  9,30

Zlatar Bistrica:  Za sve župljane                                      11h

 

Poziv na čitanje Biblije u župnoj crvi 2. ožujka  12h do 24h

 
Objavljeno 19.02.2020 21:35, vlc. Petar Repic

16.02.2020.    6. NEDJELJA  KROZ   GODINU

 

Kroz ovaj tjedan Crkva  slavi :

Pon   7 utemeljitelja reda SluguBDM :            8h      

19.02. ___________________________________________

Ut   Bernardica, Šimun :                                 8h

18.02. ___________________________________________                  

Srij  Konrad, Ratko :                                                     8h

19.02.      Vjeronauk : firmanici  9h    prvopričesnici   16h                                                                                           

ÄŒetv   Leon, Lav  :                                          8h

20.02. ____________________________________________

Pet  Petar Damiani, Eleonora  :                                   8h

21.02. ____________________________________________                                                                                                                                                                

Sub  Katedra ap.Petra, Tvrtko: † Tomislav i Katica Suton

22.02.                                       Zlata i Drago Jurković         8h

                    

                                                                            

23.02.2020.      7. Kroz Godinu

Zlatar Bistrica: † Stjepan Kondres † Ana, Tomo i ob. Mikulec

         † Josip i Ivan Andrec g. † Blaženka Horvatić g.        8h                                                                                                               

Lovrečan : † Vjekoslav i Alojz Futivić, Ankica Vorša

                    i  Zvonimir Vrbanić                                         9,30          

Zlatar Bistrica:  Za sve župljane                                           11h