Isus
NADBISKUPIJA ZAGREBAČKA

Župa svetog Ivana Krstitelja
Zlatar Bistrica
Duh Sveti

Novosti
Raspored svetih misa od 10. do 16. listopada 2016. godine
Objavljeno 09.10.2016 19:06, Jasna Kokot Pelko

PONEDJELJAK 10. listopada 2016. Franjo Borgia

- molitva krunice i sveta misa u 18.00 sati

UTORAK 11. listopada 2016. Ivan XXIII, Emilijan

- molitva krunice i sveta misa u 18.00 sati

SRIJEDA 12. listopada 2016. Serafin, Maksimilijan

- molitva krunice i sveta misa u 18.00 sati

ÄŒETVRTAK 13. listopada 2016. Eduard, Teofil

- molitva krunice i sveta misa u 18.00 sati 

PETAK 14. listopada 2016. Kalist I, Stanislav - Dan klanjanja u našoj župi

- sveta misa za sve župljane u 11.00 sati

- nakon mise izlažemo Presveti Sakrament za klanjanje

- završetak klanjanja u 17.45 sati

- molitva krunice i sveta misa u 18.00 sati za +Dragu Crčića

SUBOTA 15. listopada 2016. Terezija Avilska

- vjeronauk za prvopričesnike u 16.00 sati

- vjeronauk za frmanike u 16.45 sati

- molitva krunice i sveta misa u 18.00 sati za +Janka Jakopca, Tomislava Svibna i obitelj

NEDJELJA 16. listopada 2016. 29. nedjelja kroz godinu - MISIJSKA NEDJELJA

- sveta misa u 8.00 sati za +Mirka g. i Marijana Pavlovića, +Janka i Amaliju Dominić, Ladislava i Mariju Pavetić

- sveta misa u Kapeli sv. Lovre u Lovrečanu u 9.30 sati za +Nadicu Zdešić, +Božidara, Rudolfa i Zoricu Jambreković i Branku Vragović, +Zlatka Tavernića i obitelj 

- sveta misa u 11.00 sati za sve župljane 

Krunicu radnim danom molimo u župnoj crkvi u 18.00 sati, nakon krunice misa.
Raspored svetih misa od 3. do 9. listopada 2016. godine
Objavljeno 05.10.2016 11:26, Jasna Kokot Pelko

PONEDJELJAK 3. listopada 2016. Maksimilijan

- molitva krunice u 18.00 sati

UTORAK 4. listopada 2016. Franjo Asiški

- molitva krunice u 18.00 sati

SRIJEDA 5. listoada 2016. Faustina Kowalska

- sveta misa u 18.00 sati za +Baricu Grgec

- nakon mise sastanak članova Župnog ekonomskog vijeća

ÄŒETVRTAK 6. listopada 2016. Bruno, Verica

- sveta misa u 18.00 sati za +Đuru i Viktoriju Herman 

PETAK 7. listopada 2016. BDM od Krunice

- molitva krunice u 18.00 sati

SUBOTA 8. listopada 2016. Dimitrije, Šimun

- vjeronauk za prvopričesnike u 16.00 sati

- vjeronauk za frmanike u 16.45 sati

- listopadska pobožnost i sveta misa u 18.00 sati

NEDJELJA 9. listopada 2016. 28. nedjelja kroz godinu

- sveta misa u 8.00 sati za +Ljubicu Novoselec, +Dragu i Šteficu Zastavnik i Tomislava Krkača, +Katicu Mikinović, +Obitelj Tome Mikulca, +Josipa i Amaliju Pavlek i obitelj Fijačko

- sveta misa u Kapeli sv. Lovre u Lovrečanu u 9.30 sati za +Obitelj Filipović i Jakušić, +Nadicu Zdešić

- sveta misa u 11.00 sati za sve župljane 

Listopad je mjesec krunice.
Raspored svetih misa od 26. rujna do 2. listopada 2016. godine
Objavljeno 25.09.2016 21:04, Jasna Kokot Pelko

PONEDJELJAK 26. rujna 2016. Kuzma i Damjan

-

UTORAK 27. rujna 2016. Vinko Paulski


SRIJEDA 28. rujna 2016. Vjenceslav


ÄŒETVRTAK 29. rujna 2016. Mihael, Gabrijel, Rafael

PETAK 30. rujna 2016. Jeronim, Jerko

SUBOTA 1. listopada 2016. Terezija od Djeteta Isusa

- molitva krunice sveta misa u 18.00 sati

NEDJELJA 2. listopada 2016. 27. nedjelja kroz godinu

- sveta misa u 8.00 sati za +Mariju Papić, roÄ‘enu Mezak, +Mariju Šumak i ob. i ob. Grgić

- sveta misa u Kapeli sv. Lovre u Lovrečanu u 9.30 sati za Dragutina i Anu Rafaj, +Stojana i Maru Križanović, U čast Majci Božjoj na jednu nakanu

- sveta misa u 11.00 sati za sve župljane 

Listopad je mjesec krunice.
Raspored svetih misa od 19. do 25. rujna 2016. godine
Objavljeno 18.09.2016 20:23, Jasna Kokot Pelko

PONEDJELJAK 19. rujna 2016. Januarije, Suzana

-

UTORAK 20. rujna 2016. Andrija Kim

- sveta misa u 19.00 sati za +Alojzija, Gabru i Milku Mezak

SRIJEDA 21. rujna 2016. Matej ap. i ev.

- sveta misa u 19.00 sati za +Marija Đureka

ÄŒETVRTAK 22. rujna 2016. Mauricije

PETAK 23. rujna 2016. Lino, Ksenija

SUBOTA 24. rujna 2016. Gospa od Otkupljenja

- sveta misa u 18.00 sati za +Katicu i Josipa Šumaka i Juraja i Ankicu Prepolec

NEDJELJA 25. rujna 2016. 26. nedjelja kroz godinu

- sveta misa u 8.00 sati

- sveta misa u Kapeli sv. Lovre u Lovrečanu u 9.30 sati za +Baricu Futivić, g.

- sveta misa u 11.00 sati za sve župljane 
Raspored svetih misa od 12. do 18. kolovoza 2016. godine
Objavljeno 11.09.2016 22:52, Jasna Kokot Pelko

PONEDJELJAK 12. rujna 2016. Ime Marijino

-

UTORAK 13. rujna 2016. Ivan Zlatousti, Zlatko

SRIJEDA 14. rujna 2016. Uzvišenje sv. Križa

- sveta misa u 19.00 sati za +Dragutina Hoića

ÄŒETVRTAK 15. rujna 2016. Å½alosna Gospa

PETAK 16. rujna 2016. Kornelije, Ciprijan

SUBOTA 17. rujna 2016. Robert Belarmin

NEDJELJA 18. rujna 2016. 25. nedjelja kroz godinu

- sveta misa u 8.00 sati

- sveta misa u Kapeli sv. Lovre u Lovrečanu u 9.30 sati za +Branku Vragović, +Stojana i Maru Križanović

- sveta misa u 11.00 sati za sve župljane