Isus
NADBISKUPIJA ZAGREBAČKA

Župa svetog Ivana Krstitelja
Zlatar Bistrica
Duh Sveti

Novosti
Objavljeno 11.12.2016 23:06, vlc. Petar Repic

11.12.2016.     3.  DOŠAŠÄ†A - NEDJELJA  CARITASA

 Kroz  ovaj  tjedan  Crkva  slavi:

Pon     Maksencije, Spiridon:                             6h

12.12. ____________________________________________

Ut       Lucija, Otilija : †  Jozefina Budak g.                   6h

13.12. ____________________________________________

Srij   Ivan od Križa :                                       6h

14.12. ____________________________________________

ÄŒetv   Drinske mučenice:                                               6h

15.12. ____________________________________________

Pet      Adela, Albina: † Zvonko g. i Zorica Margetić      6h

16.12. ispovijed po kućama onih koji ne mogu doći u crkvu

SubLazar, Izak :  Zahvala za duševno i tjelesno zdravlje

17.12.                  obitelji Mrkoci                                         6h

     BOŽIĆNA ISPOVIJED U LOVREÄŒANU

                                I  U ŽUPNOJ CRKVI      u  16 h

18.12.2016.                4.   DošašÄ‡a                                                           

Zlatar Bistrica:  † Božica Kušt           † Amalija Findak

   † Josip Hanžek i Obitelj        † Vladimir Šumak g. i roditelji

† Vera i Stjepan g. Partić i Jula i Mato Senković 

†Ana Štefanek g.                         † Josip Jurec g     

† Alojz g. Marica i Juraj Andrec                                             8h

……………………………………………………………………………………………………………

Lovrečan : †Andrija, Zlata, Slavko i Vlado Galunić

Zahvala za primljene milosti   † Barica, Juraj i Stjepan Mikulec

† Ana i Janko Benčić       † Barica i Marko Levkuš i Pavao i AnÄ‘ela Prlić                                                        

 Za sve dobročinitelje naše župe         †Milan i Paula Matuško

† Marcel i Barica Poljak i Franjo Kunović                            9,30

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Zlatar Bistrica:  Za sve župljane                                              11h
Objavljeno 04.12.2016 20:52, vlc. Petar Repic

04.12.2016.             2.  DOŠAŠÄ†A

Kroz  ovaj  tjedan  Crkva  slavi:

Pon     Saba, Kristina:                                      6h

05.12. _____________________________________________

Ut       Nikola biskup:                                        6h

06.12. ____________________________________________

Srij    Ambrozije, Urban:                                  6h

07.12. ____________________________________________

ÄŒetv   Bezgrešno začeće BDM: † Stanka i Franjo Ferek                        

08.12. __________________i Barica i Petar Košić             6h

Pet      Zdravka, Valerija:                                 6h

09.12. _____________euharistijsko klanjanje za sinodu    19h

Sub      Gospa Loretska:                                  6h

10.12.

                                                             

11.12.2016.             3.   DošašÄ‡a   NEDJELJA  CARITASA

 

Zlatar Bistrica: † Ob. Folnović,Sušnić i Zdešić     

             † Stjepan Kondres i Ana i Tomo Mikulec i ob.   

              † ĐurÄ‘ica Haban Basan 

             † Bara i Stjepan Bedeković i Josip i Kata Preložiček  8h

                                                   

Lovrečan :    † Ob. Rudolfa i Jelene Sviben                    

                      † Josip Mikulec g.                                            9,30

Zlatar Bistrica:  Za sve župljane                                            11h

 

Kroz DošašÄ‡e ćemo prikupljati darove za siromašne naše župljane
Objavljeno 27.11.2016 20:42, vlc. Petar Repic

27.11.2016.               1.  DOŠAŠÄ†A

Kroz  ovaj  tjedan  Crkva  slavi:

Pon   Sosten,Katarina Laboure:                           6h

28.11. ________________________________________________

Ut     Saturnin, Vlasta: † Zlatko Budić                                 6h

29.11. ________________________________________________

Srij   Andrija ap. :                                                6h

30.11. ________________________________________________

ÄŒetv  Natalija, Božena:                                        6h

01.12. ________________________________________________

Pet      Blanka:                                                      6h

02.12.   prvi petak________________________________________

Sub    Franjo Ksaverski :                                        6h

03.12.

                                                          

04.12.2016.             2.   DošašÄ‡a

Zlatar Bistrica:  † Adalbert Vitković                            

                          † Marijan Jurec  g.

                          † Josip Đurek     g.                             8h

Lovrečan :        † Barica, Stjepan i Juraj Mikulec      

                          † Dragutin, Slavica i Ana Hajdek     9,30

Zlatar Bistrica:  Za sve župljane                                 11h

 

Kroz DošašÄ‡e ćemo prikupljati darove za siromašne naše župljane
Objavljeno 20.11.2016 20:02, vlc. Petar Repic

20.11.2016.              34.  KROZ  GODINU

KRIST  KRALJ

 

                       

Kroz  ovaj  tjedan  Crkva  slavi:

Pon   Prikazanje BDM,Gospa od zdravlja: † Ana Drvar            17h

21.11. _________________________________________________________

Ut      Cecilija, Slavujka: † Zdravko Lesičar g.                                 17h

22.11. _________________________________________________________

Srij     Klement I, Lukrecija:                                            17h

23.11. _________________________________________________________

ÄŒetv  Krizogon, Krševan:                                                    17h

24.11. _________________________________________________________

Pet    Katarina Aleksandrijska: †Vid i Štefica Crčić i Katica Budak 17h

25.11. _________________________________________________________

Sub   Konrad, Leonard:  Dekanatski susret mladih u BudinšÄ‡ini    10h

                            Stjepan i Katarina Gluhak, ,Gordana Habaz,

26.11.                 Katarina Jurić i obitelj Hoić                    _________      17h

27.11.2016.             1.   DošašÄ‡a

Zlatar Bistrica: † Juraj Juriša i Franjo, Kata i Anka Kušt 

                 † Zdenko, Zvonko i Nevenka PišÄak i Ljuba Bručić       

                  †Katica Mikinović i obitelj Mikušić

                  † Josip i Katarina Hoić                                                   8h

Lovrečan : † Lovro, Amalija i Katica ÄŒiček, Slavko i Ivana Žabek

                      i Dimitrije Dabić                                                       

                   † Vjekoslav i Alojz Futivić                                           9,30

Zlatar Bistrica:  Za sve župljane                                                       11h
Objavljeno 13.11.2016 17:47, vlc. Petar Repic

13.11.2016.   33.  KROZ  GODINU

Kroz  ovaj  tjedan  Crkva  slavi:

Pon    Nikola Tavelić: † Ana Drvar                                             17h

14.11. ___________________________________________________

Ut      Albert Veliki, Berto: †Ob.Sugnetić, Mikulec i Maretić   17h

15.11. ___________________________________________________

Srij    Margareta Škotska:                                         17h

16.11. ___________________________________________________

ÄŒetv    Elizabeta Ugarska: † Gabrijel Kurtanjek                         17h

17.11. ___________________________________________________

Pet       Posveta bazilike sv. Petra i Pavla:                     17h

18.11. ___________________________________________________

Sub       Matilda, Jakov pustinjak:                               17h

19.11.

 

 

                                                            

20.11.2016.             34. Kroz Godinu    KRIST  KRALJ

Zlatar Bistrica: † Vilka Vukić, Ana Vretenar i Ana i Josip Kurtanjek

                         † Danica, Alojz i Vladimir Kušek g.

                         † Katica Mikinović, Ljerka Mikulec i Barica Šavorić   8h                          

Lovrečan :         Zahvala za sve primljene milosti                              9,30

Zlatar Bistrica:  Za sve župljane                                                        11h