Isus
NADBISKUPIJA ZAGREBAČKA

Župa svetog Ivana Krstitelja
Zlatar Bistrica
Duh Sveti

Novosti
Objavljeno 24.04.2017 07:42, vlc. Petar Repic

23.04.2017.           2. USKRSNA  NEDJELJA 

Kroz  ovaj  tjedan  Crkva  slavi:

Pon    Vjerko, Vjera:                                                      8h

24.04. ___________________________________________

Ut       Marko evanÄ‘elist:                                                  8h

25.04. ___________________________________________

Srij    Kleto i Marcelin:                                                  8h

26.04.  __________________________________________

ÄŒetv    Ozana Kotorska :                                            8h

27.04. ___________________________________________

Pet      Petar Chanel: † Magda g. i Franjo Božić                                        

28.04. __†Jasna Ljubičić r. Curman i obitelj Curman   19h

Sub    Katarina Sijenska: Vjeronauk  firmanici    16,30                                                                

29.04.                                            prvopričesnici        17,15

                                                   misa    19h

30.04.2017.            3.  Uskrsna nedjelja

 

Zlatar Bistrica: † Ivana Rogina † Katica i Barica Mikinović

          Zahvala za uspješnu operaciju i oporavak             8h

Lovrečan : † Aloz i Vjekoslava Futivić g.                        9,30

Zlatar Bistrica:  Za sve župljane                                       11h
Objavljeno 17.04.2017 06:58, vlc. Petar Repic

16.04.2017.           USKRS 

Kroz  ovaj  tjedan  Crkva  slavi:

Pon  USRSNI PONEDJELJAK:Zlatar Bistrica                  8h

17.04. _________________________Lovrečan                      9,30

Ut Apolonije, Romano: 

18.04. ________________________________________________

Srij Marta,Ema: Zahvala Božanskom milosrÄ‘u za ob. Mrkoci   19h

19.04. ________________________________________________

ÄŒetv   Anicet, Bogoljub:                                         8h

20.04. ________________________________________________ 

Pet   Anzelmo, Goran:                                           8h

21.04. ________________________________________________

Sub     Soter i Kajo:         Vjeronauk    firmanici         16,30        

22.04.                                                       prvopričesnici        17,15

                                  Sastanak roditelja prvopričesnika       18h

                                                                                 sv misa      19h 

23.04.2017.           2. Uskrsna nedjelja

Zlatar Bistrica: †Ljudevit i Pavica Kosalec g.

† Vladimir g., Alojz i Danica Krušek

† Juraj, Ana,Tomo i Karolina Kotarski                                         8h

Lovrečan : † Stanislav Piljak   †Paula i Milan Matuško 

† Zvonko Curman, Đuro Drvar i ob

† Slavko i ĐurÄ‘a Kapec, Juraj, Sofija i Josip Futivić

† Kristina Poljak,  Ana Haluzin i ob Martinjak                         9,30                             

Zlatar Bistrica:  Za sve župljane                                                11h
Objavljeno 09.04.2017 21:00, vlc. Petar Repic

09.04.2017.     NEDJELJA  MUKE - CVJETNICA

Slavimo Veliki Tjedan:

Pon    Ezekijel, Apolonija:                            8h

10.04. ___________________________________________

Ut   Stanislav, Radmila:                                            8h

11.04. ___________________________________________

Srij   Viktor, Davorka                                    8h

12.04. __________________________________________

VELIKI ÄŒETVRTAK  :       misa večere Gospodnje      19 h

13.04. __________________________________________

VELIKI PETAK :  Služba MUKE GOSPODNJE   18h              

14.04.  post i nemrs _______________________________ 

VELIKA SUBOTA :  

15.04.                 Proslava  Isusova  uskrsnuća  

                          † Branko TuÄ‘a g.                                20h  

NA  SVIM  OBREDIMA   SVETOG  TRODNEVLJA

SUDJELUJEMO  SVI  A  PRVOPRIÄŒESNICI, KRIZMANICI  I  RODITELJI   OBAVEZNO

 

09.04.2017.                         USKRS

Zlatar Bistrica: †Stjepan i Barica Bedeković i Juraj i Mara Završki 

 † Adalbert Vitković  † ĐurÄ‘ica Haban i ob, Juraj i Barica Herceg                

 † Stjepan Bakun i ob . Ivan Buntak i ob.                                         7 h                                               

Poslije  mise  blagoslov  jela  u  župnoj  crkvi  

Lovrečan : † Ivančica Matko                                      9,30

Poslije  mise  blagoslov  jela  u  kapeli 

Zlatar Bistrica:  Za sve župljane                        11h

JAVITE  ŽUPNIKU  STARE  ILI  BOLESNE  KOJI  SE  ŽELE  ISPOVIJEDITI  U  KUĆI
Objavljeno 02.04.2017 19:26, vlc. Petar Repic

02.04.2017.   5. NEDJELJA  KORIZM

Kroz ovaj tjedan Crkva  slavi :

Pon  Rikard, Cvijeta :

03.04. ______________________________________­________

Ut   Izidor,Strahimir:   Križni put u Lovrečanu u    18h

04.04. ______________________________________________

Srij     Vinko Fererski:

05.04. ______________________________________________

ÄŒetv   Irenej Srijemski:                                 19h

06.04. ______________________________________________                       

Pet   Ivan de la Sall:                                                       8h

07.04. _________ Križni put u Zlatar Bistrici i Lovrečanu   18h

Sub    Dionizije, Alemka:   KORIZMENA ISPOVIJED   u 11h

08.04.                                                             sv misa  oko 11,20

                  SVI  KRIZMANICI  MORAJU  NA  ISPOVIJED

 

09.04.2017.            NEDJELJA  MUKE - CVJETNICA

Zlatar Bistrica: † Stjepan g. i Vera Zdešić    † Katarina i Josip Hoić  8h 

Lovrečan : † Stjepan Mikulec  g † Krunoslav i Ivana Malečić i Zlatica Car

† Slavko i Ivana Žabek,Lovro,Amalija i Katica ÄŒiček i Dimitrije Dabić

† Marija, Antun i Štefica Mikulec,ob. Horvat i Dragutin Benčić    9,30

Zlatar Bistrica:  Za sve župljane                                                        11h

JAVITE  ŽUPNIKU  STARE  ILI  BOLESNE 

KOJI  SE  ŽELE  ISPOVIJEDITI  U  KUĆI
Objavljeno 26.03.2017 16:33, vlc. Petar Repic

26.03.2017.   4. NEDJELJA  KORIZME

Kroz ovaj tjedan Crkva  slavi :

Pon  Lidija, Augusta :

27. ______________________________________________

Ut  Priska,Sonja:  Križni put u Lovrečanu u    18h

28.03.____________________________________________

Srij Bertold, Eustazije:

29.03. ___________________________________________

ÄŒetv  Kvirin, Viktor:

30.03. ___________________________________________                   

Pet  Benjamin, Ljubo: Križni put u Zlatar Bistrici i Lovrečanu 18h         

31.03. ___________________________________________

Sub     Hugo, Venancije:                                misa   8h

01.04.                 

                                            

02.04. 2017.          5. NEDJELJA  KORIZME

Zlatar Bistrica: † Gabrijel i Štefanija Mikulec  

                          † Ivana Rogina                                        

                          † Veronika g. i Slavko Lugarić

                          † Ivica, Vilko i ob. Vukić                           8h                                                 

Lovrečan :† Josip, Mladen g, Franjo i Jelena Mikulec     

                  † Milan i Ivanka Korpar                                  9,30

Zlatar Bistrica:  Za sve župljane                                         11h

 

JAVITE  ŽUPNIKU  STARE ILI BOLESNE  KOJI  SE  ŽELE  ISPOVIJEDITI  U  KUĆI