Isus
NADBISKUPIJA ZAGREBAČKA

Župa svetog Ivana Krstitelja
Zlatar Bistrica
Duh Sveti

Novosti
Objavljeno 17.12.2017 13:11, vlc. Petar Repic

17.12.2017.             3. NEDJELJA  DOŠAŠÄ†A

                                  NEDJELJA  CARITASA

Kroz  ovaj  tjedan  Crkva  slavi:

Pon   Gracijan, Dražen:                                  6h

18.12. ____________________________________________

Ut     Urban, Vladimir:                                  6h

19.12. ________ispovijed bolesnih od Veleškovca         u  9h

Srij  Eugen, Dominik: †Josip Đurek g. i obitelj             6h

20.12. ____________________________________________

ÄŒetv  Petar  Kanizije, Anastazije:                      6h

21.12. ____________________________________________  

Pet  Flavijan, ÄŒaslav:                                                               6h

22.12. ____________________________________________

Sub     Ivan Kentijski:   †Anica g. i Blaž Topolovec

23.12.                         † Viktorija Herman                          6h

 

           Paljenje četvrte ADVENTSKE SVIJEĆE               18h  

24.12.2017.                4. Nedjelja   došašÄ‡a                                                          

Zlatar Bistrica: † Stjepan Strahonja 

                         † Josip Božena i Mladen Klancir     8h

Lovrečan : Zahvala,  Za ob Krunoslave i Roberta Hamin   9,30

Zlatar Bistrica:  Za sve župljane                        11h
Objavljeno 10.12.2017 12:23, vlc. Petar Repic

10.12.2017.             2. NEDJELJA  DOŠAŠÄ†A

       Kroz  ovaj  tjedan  Crkva  slavi:

Pon   Damaz, Damir:                                      6h

11.12. ____________________________________________

Ut  Maksencije, Spiridon:                                              6h

12.12. ____________________________________________

Srij  Lucija, Svjetlana: † Jozefina i Viktor Budak          6h

13.12. ____________________________________________

ÄŒetv   Ivan od Križa :                                     6h

14.12. ____________________________________________

Pet   Irenej, Valerijan:                                       6h

15.12. ____________________________________________

Sub     Albina, Zorka: † Amalija Findak

16.12.     Zahvala božanskom milosrÄ‘u za obitelj Mrkoci   6h

             Dječja radionica u vjeronaučnoj dvorani  15-17h

           BOŽIĆNA  ISPOVIJED  U  NAŠOJ ŽUPI  

   Lovrečan kapela i Zlatar Bistrica župna crkva    16h

   Paljenje treće ADVENTSKE SVIJEĆE nakon ispovijedi

                                                            

17.12.2017.             3. Nedjelja   došašÄ‡a

          NEDJELJA  CARITASA

Zlatar Bistrica: † Marija i Slavko Levkuš

† Juraj Juriša, ob. Ana Kata i FranjoKušt

† Vera g. i Stjepan Partić i Jula i Mato Senković

† Stjepan Kondres, Ana i Tomo Mikulec i ob      

   † Vladimir Šumak g. i roditelji                                  8h

Lovrečan : †  Barica , Stjepan i Juraj Mikulec

                       Zahvala Gospodinu za udijeljene milosti

                   † Milan i Paula Matuško                           9,30

Zlatar Bistrica:  Za sve župljane                                   11h

 

JAVITE ŽUPNIKU ONE KOJE TREBA ISPOVIJEDITI U KUĆI
"Advent na periferiji"
Objavljeno 08.12.2017 17:43, Jasna Kokot Pelko

Zagrebačka nadbiskupija pokrenula je projekt „Advent na periferiji“ s ciljem predstavljanja jedanog dijela svojih karitativnih aktivnosti u kojima mjesna Crkva već dugi niz godina izlazi na egzistencijalne periferije.

Na sljedećoj poveznici možete pogledati video o Obiteljskom savjetovalištu Caritasa Zagrebačke nadbiskupije: 

https://youtu.be/OaA9B7TyCws
Objavljeno 03.12.2017 15:34, vlc. Petar Repic

03.12.2017.      1. NEDJELJA  DOŠAŠÄ†A 

Kroz  ovaj  tjedan  Crkva  slavi:

Pon     Barbara, Ivan DamašÄ‡anin:                                         6h

04.12. ____________________________________________

Ut    Saba, Kristina:                                                               6h

05.12. ____________________________________________

Srij  Nikola biskup:                                                                6h

06.12. ____________________________________________

ÄŒetv Ambrozije, Dobroslav :                                                                       6h

07.12. ____________________________________________   

Pet     BEZGREŠNO ZAÄŒEĆE BDM : † Marija Drvar           6h

08.12. ____________Proštenje u Maču 11h______________

Sub     Valerija, Zdravka:                                            6h

09.12.     Dječja radionica u vjeronaučnoj dvorani  16-18h            

             Paljenje druge ADVENTSKE SVIJEĆE

 

10.12.2017.             2. Nedjelja   došašÄ‡a                                      

Zlatar Bistrica: † Ivica Vukić g.

                         † Ob. Folnović, Zdešić i Sušnjić          8h 

                       

Lovrečan :       † Zlatko Budić  

                        † Josip Mikulec

                         † Barica i Mirko Levkuš, AnÄ‘ela i Pavao Prlić  

                        † Barica i Franjo Korpar                            9,30

 

Zlatar Bistrica:  Za sve župljane                                            11h

 
Objavljeno 26.11.2017 20:54, vlc. Petar Repic

26.11.2017.    34. NEDJELJA  KROZ  GODINU

                                 KRIST  KRALJ

Kroz  ovaj  tjedan  Crkva  slavi:

Pon  Maksim, Severin:                             8h

27.11. ___________________________________________

Ut   Sosten,Katarina Laboure:                          8h

28.11. ____________________________________________

Srij Saturnin, Svjetlana:                                   8h

29.11. ____________________________________________

ÄŒetv Andrija apostol:                                                            8h

30.11. ____________________________________________

Pet  Natalija, Božena:                                                              8h

01.12. prvi petak____________________________________

Sub     Bibijana, Blanka:  † Barbara Odorjan                      18h

Dječja radionica u vjeronaučnoj dvorani  16-18h

Paljenje  1. adventske svijeće  u 18,30

03.12.2017.             1. Nedjelja   došašÄ‡a 

Zlatar Bistrica: † Josip Jurec i Josip Globan g. 

                            †Anka Lugarić                                  8h

Lovrečan : † Barica, Stjepan i Juraj Mikulec † Andrija Nesek

† Lovro, Amalija i Katica ÄŒiček, Slavko i Ivana Žabe  i Dimitrije Dabić      9,30

Zlatar Bistrica:  Za sve župljane                                         11h