Isus
NADBISKUPIJA ZAGREBAČKA

Župa svetog Ivana Krstitelja
Zlatar Bistrica
Duh Sveti

Novosti
Objavljeno 07.03.2018 07:47, vlc. Petar Repic

04.03.2018.    3. NEDJELJA  KORIZME

Kroz ovaj tjedan Crkva  slavi :

Pon  Teofil, Lucije,Adrijan:                            8h

05.03. _______________________________________                                                                                                       

Ut  Ruža iz Viterba, Viktor:                      8h

06.03. ________ križni put u Lovrečanu      17h                             

Srij Perpetua i Felicita                                         8h

07.03. ________________________________________ 

ÄŒetv  Ivan od Boga :                                8h

08.03. _______________vjeronauk prvopričesnici   17h                                               

Pet  Franciska Rimska :    križni put :  župna crkva             17h 

                                † Stjepan Vlahek                                 

09.03. ________________ križni put u Lovrečanu      17h       

Sub  Emilijan , Krunoslav :   

10.03.            Dekanatski  Križni  put

       Lobor 9h – MartinšÄina –Donja Batina-Zlatar

                                 vjeronauk firmanici       15,45         

    Stjepan i Gabrijela Filipec, Josip Kurtanjek  obitelj  17h                                           

 

11.03.2018.              4.  Nedjelja Korizme

Zlatar Bistrica:                             8h                                                                                                               

Lovrečan :   † Josip Jakušić g.             

   † AnÄ‘ela, Pavao i Katarina Prlić, Mirko, Matilda i Mijo Bacinger, Ruža i Franjo Skuliber, Barica i Mirko Levkuš  9,30

Zlatar Bistrica:  Za sve župljane                                          11h
Objavljeno 25.02.2018 23:07, vlc. Petar Repic

25.02.2018.    2. NEDJELJA  KORIZME

Kroz ovaj tjedan Crkva  slavi :

Pon  Aleksandar, Viktor :                        8h

26.02. ________________________________                                                                                                       

Ut  Donat Zadarski, Tugomil  :           8h

27.02.                  križni put u Lovrečanu      17h

Srij Bogoljub, Teofil                                8h                                                                              

28.02. ________________________________ 

ÄŒetv  Albin, Zoran :                         8h

01.03.                 vjeronauk za firmanike   17h                                                

Pet  Lucije, ÄŒedomir: križni put :  župna crkva  17h

                     † Obitelj Futivić, Matko i Drvar

02.03. prvi petak      križni put   Lovrečan                17h

Sub Kunigunda, Anzelmo:  Zahvala za primljene darove 17h

03.03.                         vjeronauk  prvopričesnici     15,30

                                                                            

04.03.2018.                 3.  Nedjelja Korizme

Zlatar Bistrica: † Tomo, Ana i ob. Mikulec 

                         † Željko ÄŒižmek Klancir      

                        † Milan, Gabrijela i Tihomir Haban Basran

                           i Josip i Marija Žabek 

                        † Ljubomir Gabud                                        8h                                                                                                               

Lovrečan : † Mato Mijatović

                  † Stjepan, Danijel i Jelena Habulin                 9,30

Zlatar Bistrica:  Za sve župljane                                           11h
Objavljeno 18.02.2018 15:10, vlc. Petar Repic

18.02.2018.        1. NEDJELJA  KORIZME

 

Kroz ovaj tjedan Crkva  slavi :

Pon  Konrad, Ratko :                                                           8h

19.02. ___________________________________________                                                                                                        

Ut   Leon, Lav  :                                           8h

20.02. _____________________križni put u Lovrečanu 17h 

Srij  Petar Damjani:                                                              8h                                                                     

21.02. ___________________________________________ 

ÄŒetv  Katedra ap.Petra:                                  8h

22.02. ___________________________________________                                               

Pet   Polikarp, Grozdan :    križni put :  župna crkva           17h

                  † Vjekoslav i Ana Hoić, Dragica i Franjo Matko

23.02. _______________________  Lovrečan                17h 

Sub  Montan, Goran:  † Josip i Ivan Andrec         17h

24.02.                    Vjeronauk   prvopričesnici   15h

                                            firmanici            15,45                                                                            

25.02.2018.                 2.  Nedjelja Korizme

Zlatar Bistrica: † Stjepan Kondres, Ana Tomo i ob. Mikulec

                         † Željko ÄŒižmek Klancir                                8h                                                                                                               

Lovrečan :   † Zlatko Budić  g.

                    † Zvonimir, Zvonko i Štefica Andrec                9,30

Zlatar Bistrica:  Za sve župljane                                           11h
Objavljeno 11.02.2018 18:41, vlc. Petar Repic

11.02.2018.       6. NEDJELJA  KROZ   GODINU

Kroz ovaj tjedan Crkva  slavi :

Pon    Damjan, Zvonimir :                            8 h

12.02. ____________________________________                                                                                                      

Ut    Katarina Ricci,Božidara :              8h

13.02.      Proštenje  VALENTINOVO  u KonjšÄini        u 11h 

Srij  ÄŒISTA SRIJEDA - PEPELNICA: Željko ÄŒižmek Klancir  17h                                                                                                

14.02. post i nemrs                                                

ÄŒetv  Klaudija, Vitomir:                                    8h

15.02. ____________________________________________                                                

Pet    Julijana, Daniel   :  križni put :  župna crkva      17h                                                                   

16.02. _______________________Lovrečan                    18h 

Sub   Darko, Donat :† Darko, Marija, Stjepan Crčić

17.02.                        i obitelj Tome i Barbare Hleb          17h

                        Vjeronauk   prvopričesnici   15h

                                            firmanici            15,45

                                                  

18.02.2018.       1.  Nedjelja Korizme 

Zlatar Bistrica: † Krešo Horvatić  

 † Bara, Ljuba, Barica i ob. Mikušić † Katica Mikinović  8h                                                                                                               

Lovrečan : †Dragutin Pasarić     † Kristina Poljak      

                    † Vjekoslav i Alojz Futivić                           9,30

Zlatar Bistrica:  Za sve župljane                                     11h
Objavljeno 04.02.2018 15:13, vlc. Petar Repic

04.02.2018.       5. NEDJELJA  KROZ   GODINU

 

Kroz ovaj tjedan Crkva  slavi :

Pon   Agata, Dobrila :†   Vjekoslav i Ana Hoić

05.02. ________________i Franjo i Dragica Matko      8h                                                                                                       

Ut    Doroteja, Pavao Miki : † Mijo g. i Dragica Šantek      8h

06.02. __________________________________________ 

Srij  Maksim, Julijana                                            8h                                                                              

07.02. __________________________________________                                                

ÄŒetv  Jeronim, Mladen:                                 8h

08.02. __________________________________________                                               

Pet   Skolastika, Apolonija :                          8h

09.02. _________________________________________

Sub  Alojzije Stepinac :                            8h

HodočašÄ‡e u zagrebačku katedralu u 16h

Misa u  katedrali u 19h                                                                   

11.02.2018.             6. Kroz Godinu

                                Dan bolesnika

Zlatar Bistrica: Ivana  g. i Milan Mikulec i Branko TuÄ‘a

   † Štefica i Drago Zastavnik, Tomislav Krkač i ob Majdak  8h                                                                                                               

Lovrečan : † Ivan Srebak g.       Za duše u čistilištu           9,30

Zlatar Bistrica:  Za sve župljane                                           11h