Isus
NADBISKUPIJA ZAGREBAČKA

Župa svetog Ivana Krstitelja
Zlatar Bistrica
Duh Sveti

Novosti
Objavljeno 17.05.2020 17:55, vlc. Petar Repic

17.05.2020.    6.  VAZMENA  NEDJELJA

 

Svibanj je mjesec posvećen Blaženoj Djevici Mariji

svake večeri u 19 h molimo krunicu i nakon krunice sv. misa

 

Kroz  ovaj  tjedan  Crkva  slavi:

Pon   Venancije, Feliks:  † Ivan Hoić g.                              19h

18.05. ____________________________________________                    

Ut   Celestin, Rajko:                                                            19h

19.05. ____________________________________________

Srij  Bernardin Sijenski:                                                      19h

20.05. ____________________________________________

ÄŒetv UZAŠAŠÄ†E - SPASOVO:                                         18h   

21.05. ____________________________________________                    

Pet  Helena, Jelka: † Adalbert i Jelena Robina                   19h

22.05. ____________________________________________                    

Sub  Deziderije, Željko: † Alojz Papić g.      19h

23.05.                            

           7.  vazmena nedjelja

   1. Zlatar Bistrica: † Ana g. Josip, Stjepan i Dragica Levkuš,

     Darko Lesičar, Gabrijela Cesar, Stjepan i Mirjana Peršun    8h                                                                                                                                                                                                                            

    Lovrečan :        † Ivanka Jakušić g.

                             † Terezija i Josip Mišković                    9,30

    Zlatar Bistrica:  Za sve župljane                                      11h
Objavljeno 10.05.2020 16:00, vlc. Petar Repic

10.05.2020.       5.  VAZMENA  NEDJELJA 

Kroz  ovaj  tjedan  Crkva  slavi

Pon   Mamerto, Anastazije : † Dragutin Groš                  19h

11.05. _________________________________________                    

Ut   Leopold Bogdan Mandić:                               19h

12.05. _________________________________________ 

Srij     Gospa Fatimska                       19h

13.05. __________________________________________

ÄŒetv Matija ap., Matea  :                             19h

14.05. __________________________________________                   

Pet  Sofija, Izidor seljak:  † Ivica Hamin g.             19h    

15.05. __________________________________________                                                      

Sub  Ivan Nepomuk:      Zahvala Božanskom milosrÄ‘u                                                

16.05.            za duševno i tjelesno zdravlje ob. Mrkoci  19h                           

   1.          6.  vazmena nedjelja

    Zlatar Bistrica: † Stjepan Kondres, Dada Platužić, Ana i

       Tomo Mikulec   † Alojz g. Danica i Vladimir Kušek        8h                                                                                                                                                                                                                            

    Lovrečan :                                                     9,30

    Zlatar Bistrica:  Za sve župljane                          11h
Objavljeno 03.05.2020 21:53, vlc. Petar Repic

Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Zagreb, 30. travnja 2020.

 

 

Preporuke za sprječavanje zaraze COVID-19  tijekom obreda u crkvama i molitvenim prostorima vezano uz vjerska okupljanja

 1. 1.        Temeljne odrednice

Svaki boravak u zatvorenom javnom prostoru predstavlja povećani rizik za zarazu s COVID-19 u odnosu na boravak u obiteljskom domu odnosno kućanstvu.

Boravak u crkvi i u drugim molitvenim prostorima. Boravak se mora organizirati na način da bude vremenski skraćen koliko je to moguće te da se osigura u što većoj mjeri fizičko distanciranje sudionika (vjernika, svećenika i liturgijskih poslužitelja) kao i pojačana osobna higijena i higijena prostora.

Vjerske obrede može se obavljati i na otvorenome ili kojem drugom prikladnom prostoru.

Ako je odlazak u crkvu ili drugi molitveni prostor i povratak povezan s putovanjem javnim prijevozom, potrebno je poštovati za to donesene mjere.

 1. 2.        Fizičko distanciranje

2 m udaljenosti u klupama i u prostoru. Neophodno je održavati udaljenost između svih sudionika od najmanje dva metra prilikom ulaska i izlaska iz crkvenih objekata te unutar same crkve ili drugog molitvenog prostora, neovisno o tome sjedi li se u klupama, stoji li se ili se čeka u redu za vrijeme liturgijskog slavlja ili obreda. Za članove zajedničkog kućanstva nije potrebno da budu odvojeni dva metra jedno od drugih u klupama.

Označivanje sjedećih mjesta. Preporučuje se unaprijed označiti sva sjedeća i stojeća mjesta meÄ‘usobno udaljena najmanje 2 metra, te ograničiti ulazak za najviše onoliko sudionika koliko ima označenih mjesta na način da se ostalim sudionicima omogući praćenje liturgijskog slavlja ili obreda izvan crkve ili drugog molitvenog prostora.

Po mogućnosti na otvorenom prostoru. Preporučuje se, ako u nekoj zajednici postoji mogućnost, organiziranje cijelog liturgijskog slavlja, molitve ili obreda na otvorenom ili dijelom na otvorenom te da se liturgijsko slavlje ili molitva odnosno obred prenosi zvučnicima ispred ulaza i oko crkve ili drugog molitvenog prostora tako da ga dio vjernika može pratiti izvan crkve odnosno molitvenog prostora. U prostoru izvan crkve ili drugog molitvenog prostora preporučuje se takoÄ‘er označiti sjedeća i stojeća mjesta poštujući razmak od po mogućnosti 2 metra.

Redoslijed ulaska i izlaska. Predlaže se da sudionici ulaze jedan po jedan na način da prvi koji ulazi zauzima najudaljenije mjesto u crkvi ili drugoj molitvenoj prostoriji, gledajući od vrata, i tako po redu. Razmak meÄ‘u sudionicima treba biti najmanje 2 metra kod ulaženja i kretanja crkvom ili drugim molitvenim prostorom. Preporučuje se da se izlazak sudionika organizira tako da izlaze jedan po jedan i to na način da prvi izlazi sudionik najbliže vratima. Sudionike treba podsjetiti da i nakon završetka liturgijskog slavlja drže distancu, da se ne zadržavaju u grupama i ne ostvaruju bliske kontakte jedni s drugima.

Kretanje i sjedenje u crkvi ili drugom molitvenom prostoru. Kretanje vjernika treba pokušati organizirati na način da vjernici što kraćim putem idu prema svome mjestu, da sami ne otvaraju niti zatvaraju vrata. Vjernike je takoÄ‘er neophodno poticati na izbjegavanje dodirivanja predmeta i površina poput rukohvata, klupa i sl.

Ako je moguće, preporučuje se da barem pojedini vjernici zauzimaju točno određena i uvijek ista mjesta.

 1. 3.        Pojačana osobna higijena

Treba izbjegavati dodirivanje usta, nosa, očiju i lica rukama.

Higijena ruku. Pri ulasku i izlasku sudionici trebaju dezinficirati ruke. Na ulazu u crkvu ili drugi molitveni prostor te unutra na još pokojem lakše dostupnom mjestu, treba osigurati dozatore s dezinfekcijskim sredstvom na bazi etilnog 70 % alkohola radi dezinfekcije ruku.

 

Dezinficijens. Sredstvo za dezinfekciju potrebno je u količini od 1 do 2 ml nanijeti na suhe i čiste dlanove (obično jedan potisak, ili prema uputama proizvođača).

Dlanove i područje izmeÄ‘u prstiju potrebno je protrljati dok se ne osuše, a sredstvo nije potrebno isprati.

Potrebno je voditi brigu o dostatnoj upotrebi dezinficijensa za ruke te se obavezno javiti odgovornoj osobi u slučaju da je u dozatoru preostala manja količina sredstva za dezinfekciju kako bi se osigurao novi.

 

Kašljanje/kihanje. Kod kašljanja i kihanja prekrivaju se usta i nos laktom ili papirnatom maramicom koju poslije treba odbaciti u koš za otpad s poklopcem te dezinficirati ruke. Pri kašljanju i kihanju treba okrenuti lice od drugih osoba.

 

Posude. Ne treba dijeliti čaše, drugo posuÄ‘e i druge predmete s drugim osobama.

 

Maske za lice. Preporučljivo je koristiti zaštitne maske preko usta i nosa tijekom boravka u zatvorenom prostoru. To posebno vrijedi za svećenika kod podjele pričesti te za osobe zadužene za prikupljanje milostinje.

 1. 4.        Pojačana higijena prostora

Prozračivanje prostora. Prostorije je obvezno prozračivati najmanje dva puta dnevno u trajanju od minimalno pola sata prije dolaska i nakon odlaska vjernika, ili ako to vremenske prilike dopuštaju ostaviti otvoren prozor.

ÄŒišÄ‡enje prostora. Dodirne točke kao što su ručke na vratima, ručke na prozorima, radne površine, rukohvate, slavine u toaletima, tipke vodokotlića, prekidače za struju, zvona na vratima, ploče dizala te druge dodirne površine koje koristi veći broj osoba neophodno je dezinficirati na početku i na kraju svakog liturgijskog slavlja a najmanje 2 puta dnevno.

ÄŒišÄ‡enje se provodi u vrijeme kada su vjernici odsutni.

 1. 5.        Praćenje zdravstvenog stanja

Osjetljive skupine vjernika. Starijim i bolesnim vjernicima preporučuje se da se još za neko vrijemesuzdrže od dolaska na liturgijska slavlja, pobožnosti, molitve ili obrede osobito na onakoja podrazumijevaju veći broj prisutnih, a posebno ako se ista mogu pratiti putem medija. TakoÄ‘er se preporučuje da se suzdrže od dolaska na liturgijska slavlja, pobožnosti molitve ili obrede, osobe koje dijele kućanstvo s osobama starije životne dobi i osobe s kroničnim bolestima.

Osobe s povišenom temperaturom. Sudionici ne ulaze u vanjske prostore (dvorište, vrt) i unutarnje prostore ako imaju povišenu tjelesnu temperaturu, respiratorne simptome poput kašlja i kratkog daha ili koji su pod rizikom da su mogli biti u kontaktu s osobama pozitivnim na COVID-19 ili su pod sumnjom da bi mogli biti zaraženi s COVID-19 ili su u samoizolaciji.

Prethodno mjerenje temperature. Prije odlaska na okupljanje u zatvorenom prostoru, svim sudionicima se preporučuje da izmjere kod kuće tjelesnu temperaturu. Ako je tjelesna temperature viša od 37,2 °C osoba treba odgoditi sudjelovanje u okupljanjima. Isto tako, osobe koje imaju simptome bilo koje bolesti (npr. kašalj, otežano disanje, učestalo disanje, grlobolja, glavobolja, učestalo kihanje, probavne smetnje, gubitak okusa ili mirisa itd.), treba odgoditi sudjelovanje u okupljanjima.

 1. 6.        Upute za čišÄ‡enje i dezinfekciju

Upute za čišÄ‡enje i dezinfekciju

Bez oboljelih od COVID-19:

Osobe pod sumnjom ili oboljele od COVID-19:

Upute za korištenje zaštitnih maski

 1. 7.        Specifične mjere za Katoličku crkvu, vjerske zajednice koje imaju sličan obred i vjernička okupljanja i aktivnosti

Bez blagoslovljene vode na ulazu. Preporučuje se uklanjanje blagoslovljene vode iz crkava i drugih liturgijskih prostora kojom obično vjernici čine znak križa prilikom ulaska ili izlaska iz crkve ili drugog molitvenog prostora.

Nema molitvenika ni pjesmarica. Za vrijeme trajanje epidemije, neophodno je uklanjanje molitvenika i pjesmarica iz klupa.

Nema pružanja ruku. Izbjegava se pružanja znaka mira u slavlju euharistije uobičajenom gestom.

Dezinfekcija ruku svećenika. Obvezna je dezinfekcija ruku svećenika – djelitelja svete pričesti prije samog čina podjeljivanja svete pričesti.

Sveta pričest na ruke. Podjela svete pričesti preporučuje se isključivo na ruku, a ne na usta.

Mjere za ispovijed. Za ispovijed se preporučuje prostor (crkva ili sakristija ili dvorana ili drugi odgovarajući molitveni prostor) gdje je moguće ostvariti preporučeni fizički razmak između vjernika.

Nema kateheze. Župna kateheza i druge župne aktivnosti za djecu u organizaciji župe se do daljnjega odgađaju.

Nema zborskog pjevanja. Pjevanje koje predvodi veća skupina pjevača s jednoga mjesta do daljnjega se izostavlja.

Prikupljanje milostinje. Postupak prikupljanja milostinje neka se prilagodi tako da vjernici ne dolaze rukama u kontakt s košaricom u koju prikuplja novac. Treba izbjegavati da vjernici jedan drugome dodaju košaricu za milostinju.

Ograničen broj sudionika na primanju sakramenata i nošenje maski. Sakramenti vjenčanja, krštenja i drugi obredi odvijaju se na način da bude prisutno najviše 10 osoba ako se radi o manjem prostoru ili više osoba s prethodno navedenim razmakom od najmanje 2 metra izmeÄ‘u osoba. Svećenik, kumovi i ostale osobe koje neminovno dolaze u bliži kontakt preporučuje se da nose maske za lice, dok se fizički kontakt posebno s malim djetetom od strane osoba koje nisu roditelji izbjegavaju.Obredne geste koje pretpostavljaju nužnost dodira potrebno je svesti na najmanju moguću mjeru.

Malo dijete ne nosi masku zbogopasnosti od gušenja.

Bez fizičkih kontakata. Bliske fizičke kontakte (rukovanje i ljubljenje) prilikom čestitanja je neophodno izbjegavati.
Objavljeno 03.05.2020 21:46, vlc. Petar Repic

03.05.2020.      4.  VAZMENA  NEDJELJA

Zlatar Bistrica:                                                                 8h                                                                                                                                                                                                                            

Lovrečan :        †Zvonimir g. Zvonko i Štefica Andrec   9,30

Zlatar Bistrica:  Za sve župljane                                      11h

 

Svibanj je mjesec posvećen Blaženoj Djevici Mariji

svake večeri u 19 h molimo krunicu i nakon krunice sv. misa

Kroz  ovaj  tjedan  Crkva  slavi:

Pon  Florijan, Cvjetko :                                                       19h

04.05.  __________________________________________                  

Ut   Maksim, AnÄ‘elo :                                 19h

05.05. ___________________________________________

Srij  Dominik Savio:                                       19h

06.05. ____________________________________________

ÄŒetv  Dujam, Duje  :                                                              19h

07.05.  ___________________________________________                 

Pet   Marija Posrednica:                                               19h

08.05.  ___________________________________________                  

Sub Pahomije, Mirna:                                    19h

09.05.                                      

                            

10.05.2020.       5.  vazmena nedjelja

Zlatar Bistrica                                                        8h                                                                                                                                                                                                              

Lovrečan :   † Marija i pokojni iz obitelji Filipović       9,30

Zlatar Bistrica:  Za sve župljane                                      11h

 

 

 

Pismo zagrebačkoga nadbiskupa kardinala Josipa Bozanića o liturgijskim slavljima i okupljanjima vjernika u novim okolnostima pandemije Covid-19

 

Draga subraćo svećenici i redovnici te sestre redovnice, braćo i sestre u Kristu!

 

Nakon što smo proslavili Uskrsnuće Gospodinovo i živjeli posebno ozračje te svetkovine u okvirima ograničenih mjera izazvanih pandemijom bolesti Covid-19; nakon što smo osjetili težinu ograničenosti slavlja bez punoga sakramentalnog zajedništva, a naročito euharistijskoga slavlja; i nakon što su u Republici Hrvatskoj ublažene mjere te su od subote 2. svibnja 2020. godine dopuštena slavljenja svetih misa i drugih sakramenata uz sudjelovanje vjernika, ovime donosimo upute za daljnje oblikovanje crkvenog života, poštujući odredbe mjerodavnih državnih tijela kojima je cilj zaštita zdravlja i održivost zdravstvenog sustava.

 

U poteškoćama što ih živimo očitovalo se puno dobra i vjerujemo da će plodovi ispunjeni tim dobrom biti vidljivi u daljnjemu životu Crkve i naroda. Postalo je jasnije od čega i kako Crkva živi, povezujući duhovno i tjelesno, stavljajući težište na osobni susret, na važnost upućenosti čovjeka na čovjeka, na graÄ‘enje zajedništva koje ima svoju nevidljivu i vidljivu sastavnicu. Kada je to ugroženo, osjeća se čežnja za blizinom i shvaća duboka istina da je posebice za obred i liturgijsko slavlje važna ljudska tjelesnost.

 

Premda uvažavajući dragocjenost raznih tehnoloških mogućnosti, Crkva vodena načelom Utjelovljenja promiče i čuva važnost tjelesne prisutnosti i ne dopušta „virtualizaciju”. U tome se vidi razlog zbog kojega je ovo vrijeme zahtjevno i pokazuje da kršÄ‡anstvo nije religija osamljenosti i udaljenosti te da nije svediva samo na navještaj, razmatranje i mentalno prianjanje uz vjerske sadržaje. Ona je povezana cjelina u kojoj se ljubav prema Bogu i bližnjima hrani slušanjem Božje riječi i blagovanjem Hrane života.

 

Iako u kušnjama, kakva je ova koju proživljavamo, pojedini vidici - poput molitve i razmatranja u obitelji - jačaju. Ali bez liturgijskih slavlja kršÄ‡anska zajednica slabi. Potrebna joj je milost koja je podupire u zdravlju i bolesti, u životu i smrti. Ovo vrijeme pokazuje i razne odlike Crkve i njenu sakramentalnu narav kao Božjega naroda. Crkva nije ustanovljena po zemaljskim načelima, nego je dar Božje milosti u Isusu Kristu. Štoviše, Crkva jest Njegovo tijelo, u kojemu živi združenost ministerijalnoga svećeništva službenika i zajedničko svećeništvo vjernika.

 

U izvanrednim okolnostima koje živimo euharistijska slavlja nikada nisu prestala, nego su slavljena u otajstvu svećeništva kako ga potvrÄ‘uju obećanja koja prezbiteri daju tijekom reÄ‘enja, odgovarajući na pitanja: »Hoćete li pobožno i vjerno slaviti Kristova otajstva prema predaji Crkve, osobito u euharistijskoj žrtvi i sakramentu pomirenja, na hvalu Božju i posvećenje kršÄ‡anskog naroda? Hoćete li zajedno s nama zazivati božansko milosrde za povjereni vam narod ustrajno vršeći zapovijed molitve?« Svećenicima je, naime, povjereno da Bogu prinose euharistijsku žrtvu ne samo »in persona Christi« nego i za narod.

 

I proteklih su tjedana vjernici bili sjedinjeni u liturgijskim slavljima slušanjem Božje riječi, molitvom i duhovnom pričešÄ‡u, što im je bilo omogućeno i medijskim prenošenjem. Navještaj nije prestao, ljubav nije izostala, davanje hvale Bogu nije zamrlo. Pa ipak, sve to nije ostalo bez duboke boli pastirâ i vjernikâ, jer nam je bilo uskraćeno ono bitno, euharistijsko slavlje u zajedništvu prožetom vjerom u Krista Gospodina. Znamo da nam je u životu uvijek potrebno strpljenje u kojem trebamo i dalje ustrajati ne prestajući moliti dar Božje mudrosti.

 

Draga braćo i sestre, dok se u društvu traže načini na koje je moguće obnavljati, pronalaziti nove putove održavanja vitalnih djelatnosti društvene zajednice, kao Crkva pokušavamo naći prostore povratka vjernika našim sakramentalnim slavljima, vitalnim izvorima kršÄ‡anskoga života i spasenja.

 

Imajući pred sobom podatke i upute koje dolaze od medicinskih stručnjaka da virus kojim se širi bolest ima snažnu zaraznost (virulentnost), treba se strogo, strpljivo i uporno držati naputaka kojima je cilj uzajamna briga ljudi koji se susreću. Dakle, nije mudro misliti da će u crkvama odmah biti sve kao prije pandemije. No, Duh Božji vodi Crkvu i pomoći će nam i sljedeće razdoblje živjeti tako da budemo vodeni prema dobru. Ondje gdje su tama i umiranje pokušali zatvoriti Život, Uskrsli Gospodin darovao je i nadu i vjeru i ljubav. Božja snaga omogućuje ljudima ići onkraj prijetnje i zla; Duh Sveti daruje prostore svjetla, otvara obzore i obnavlja svijet. Zato puni pouzdanja zazivamo: >>Pošalji Duha svojega, Gospodine, i obnovi lice zemlje.«

 

Pozivam sve da poštuju mjerodavne Preporuke Hrvatskoga zavoda za javno zdravstvo (u prilogu ovoga pisma dostavljam vam dokument Hrvatskoga zavoda za javno zdravstvo pod naslovom Preporuke za sprečavanje zaraze CO VID-19 u crkvenim prostorima vezano za vjerska okupljanja), kao i dolje navedene posebnosti:

 

 1. Od župnika i voditelja zajednica zahtijevaju se odredene obredne prilagodbe u oblikovanju slavlja, naročito rasporeda u prostoru, te osiguravanje primjerene higijenske razine. U organizaciji slavlja bit će potrebna zauzetost i pomoć vjernika, što će dodatno jačati vrijednost Crkve kao otajstvene obiteljske zajednice. Uz to, potrebno je više strpljenja, dogovora i osjetljivosti za bližnje.

 2. Potrebno je utvrditi koliko ljudi odredeni liturgijski prostor može primiti, poštujući propisanu meÄ‘usobnu udaljenost.

 3. Ako je moguće, neka se ozvuči prostor izvan crkve, radi lakšega sudjelovanja vjernika koji, zbog ograničenoga broja, ne mogu biti u crkvi, nego žele sudjelovati na slavlju izvan nje, poštujući propisanu udaljenost.

 4. Neka se u crkvama označe sva predvidena mjesta za vjernike koja trebaju biti propisano udaljena. Za članove zajedničkog kućanstva nije potrebno da jedni od drugih budu odvojeni dva metra.

 5. Ondje gdje postoji mogućnost i potreba, moguće je svete mise slaviti na otvorenom, uz držanje mjera fizičkog razmaka.

 6. Neka se vrata crkve drže otvorena da ih vjernici ne moraju dodirivati pri ulasku/ izlasku iz crkve.

 7. Neka se u crkvama vodi pojačana briga o higijeni, prozračivanju i čišÄ‡enju. Svećenici neka paze na poštivanje potrebnih higijenskih odredaba glede liturgijskoga posuda i drugih predmeta s kojima su u doticaju.

 8. Neka posude za blagoslovljenu vodu na ulazima u crkve i dalje ostanu

  prazne.

 9. Neka se za vrijeme svete mise ne skuplja milostinja, a vjernici mogu ostaviti svoj prilog u prigodno postavljenoj košarici na odredenom mjestu u crkvi.

 10. Neka se u obredu pružanja mira i nadalje ne koristi gesta pružanja ruke.

 11. Članovi pjevačkog zbora neka održavaju propisani razmak.

 12. U organiziranju pričešÄ‡ivanja, neka se pazi:

 

 1. da pričest po mogućnosti dijeli samo svećenik predvoditelj, odnosno samo jedan djelitelj, noseći odgovarajuću zaštitnu masku;

 2. da svećenik prije samoga pričešÄ‡ivanja dezinficira ruke;

 3. da se pričest dijeli isključivo spuštajući hostiju na dlan ruke vjernika, ne dodirujući njihove ruke;

 

 1. Budući da je broj prisutnih vjernika u ovim okolnostima bitno ograničen, neka se razvidi mogućnost većega broja misa, a svim se svećenicima, ondje gdje postoji takva pastoralna potreba, daje mogućnost da do daljnjega nedjeljom mogu slaviti tri (trinirati), a svagdanom dvije mise (binirati).

 2. U dogovoru sa župnim vijećnicima ili drugim suradnicima, moguće je napraviti unaprijed odredeni raspored, kada bi tko došao na euharistijsko slavlje, kako bi se izbjegao nepotreban metež.

 3. Neka se za ispovijed koristi prostor (pokrajnja kapela, sakristija, dvorana), gdje je moguće ostvariti potreban fizički razmak. Važno je da drugi vjernici mogu vidjeti i svećenika i vjernika, a da budu dovoljno udaljeni da ne mogu čuti njihovu komunikaciju. Neka ispovjednik i pokornik nose zaštitne maske.

 4. O slavljima ostalih sakramenata i drugih obreda uslijedit će posebne upute.

 5. Ove odredbe stupaju na snagu u subotu 2. svibnja 2020. godine, a vrijede do opoziva ili drugačije odredbe.

  Dragi vjernici, naše nastojanje da u svim okolnostima i na razne načine budemo s Božjim narodom, ovdje dolazi do novoga daha; do novog zahtjeva poniznosti i odvažnosti, odgovornosti i ljubavi. Važno je uočiti da ti novi pomaci u svojoj biti nisu vezani samo uz obred, nego su novi rast vjerničkoga naroda u crkvenosti.

  A Duh Sveti, »sjaj blaženoga svjetla i sjaj u srcu svoga puka«, uvijek daruje novu snagu, ako svoj život obnavljamo pouzdanjem u Gospodina po primjeru vjere i vjernosti Blažene Djevice Marije, njezina zaručnika Josipa, našega svetoga zaštitnika čiji spomendan danas slavimo, i blaženoga Alojzija Stepinca, zagovornika kojemu se ne prestajemo utjecati.

  Svima vam Gospodin podario svjetlo, snagu i mir!

  Pozdravlja vas i blagoslivlja vaš nadbiskup,

  copus

  U Zagrebu, na spomendan sv. Josipa, 1. svibnja 2020. godine.

 
Objavljeno 01.05.2020 09:28, vlc. Petar Repic

 Zagreb, 30. travnja 2020.


Pismo biskupa Hrvatske biskupske konferencije svećenicima i vjernicima
o slavljenju svetih misa i drugih liturgijskih slavlja u vrijeme epidemije COVID-19

Draga braćo svećenici i dragi vjernici!

Bolesti su uvijek bile i ostale sastavni dio ljudskoga života. I tako će biti do konca svijeta. Premda je napredak medicine i drugih znanosti olakšao i ubrzao liječenje mnogih bolesti, svjedoci smo kako nedovoljno poznati korona virus stvara neizvjesnost i nesigurnost u mukotrpnoj borbi za očuvanje zdravlja. U toj borbi i brizi za zdravlje duše i tijela dužni smo koristiti      raspoloživa naravna i nadnaravna sredstva.

Tako Crkva od svoga postojanja svjedoči brižnost za bolesne i potrebite; osniva zdravstvene ustanove, promiče karitativno djelovanje, znanstvena istraživanja, ustrajno se i pouzdano obraćajući molitvom Gospodinu, u zahvalnosti za znakove njegove blizine. Na tome tragu, ni mi se prošlih tjedana kao vjernici nismo umarali u raznim prigodama i na više načina upravljati svoje molitvene vapaje. Naše su molitve posebice upućene Isusovoj i našoj Majci, Blaženoj Djevici Mariji, koja je Zdravlje bolesnih i „slika sigurne nade i utjehe“, kako molimo predslovljem svetkovine Velike Gospe. Obraćali smo se Njoj i drugim nebeskim zaštitnicima da nas „oslobode od opasnosti pandemije korona virusa“.

Potičemo vas, draga braćo i sestre, da nastavite s djelima pobožnosti i molimo naše nebeske zaštitnike neka nam pomognu biti postojani u vjeri i isprose nam mir duše i tijela. Uz ovu duhovnu pomoć i potporu valja se pridržavati i zdravstvenih mjera u vidu potrebite prevencije pred nepoznatim i opasnim virusom koji ugrožava zdravlje i živote ljudi. Povežimo, dakle, molitvu s mudrim i razboritim sprječavanjem obolijevanja.

Dok zahvaljujemo svima koji su se brinuli i koji se brinu o zdravlju graÄ‘ana, zahvaljujemo vama, dragi svećenici i vjernici, što ste odgovorno prihvatili i pridržavali se Odredaba Hrvatske biskupske konferencije od 19. ožujka 2020. s obzirom na sprječavanje širenja bolesti COVID-19. Odredbe, koje smo donijeli iz ljubavi i odgovornosti za život i zdravlje sviju nas, nisu bile iznimka. Donesene su u zajedništvu sa Svetim Ocem, kao što su to učinile i brojne Biskupske konferencije prije ili poslije nas. Svojom disciplinom i žrtvom pokazali ste kršÄ‡ansku odgovornost za opće dobro, a to je pripomoglo da pandemija ne zahvati više stanovnika Hrvatske, da zdravstveni sustav ne dovede u ozbiljne poteškoće, te da ne bude uzrokom patnje i umiranja u većim razmjerima, kao što je to bio slučaj u nekim drugim zemljama.

Hvala svima na strpljenju i podnošenju prigovora zbog mjera koje su do sada bile na snazi. Drago nam je što sadašnje okolnosti omogućuju ublažavanje odredaba, a to u životu Crkve budi nadu za postupno vraćanje u redovitije oblike liturgijskih i molitvenih okupljanja te pastoralno-katehetskoga djelovanja.
Vlada Republike Hrvatske prihvatila je u četvrtak 23. travnja 2020. zaključak o mjerama za pokretanje gospodarskih i drugih aktivnosti u uvjetima proglašene epidemije bolesti COVID-19 kojima se propisuje postupno popuštanje uvedenih mjera, te s tim u vezi dopuštanje i vjerskih okupljanja od 2. svibnja 2020., čija je obustava bila donesena Odlukom Stožera civilne zaštite od 19. ožujka 2020.

U vidu sprječavanja zaraze, opreza i zaštite zdravlja ljudi, mi, biskupi Hrvatske biskupske konferencije, potičemo sve vas, draga braćo svećenici i sve vas, dragi vjernici, da se nastavite pridržavati preporuka Hrvatskoga zavoda za javno zdravstvo o fizičkom distanciranju, pojačanoj osobnoj higijeni, pojačanoj higijeni prostora i praćenju zdravstvenog stanja koje će biti objavljene, a odnose se na crkvene prostore i vjerska okupljanja. Riječ je o stručnom mišljenju i preporukama, koje od svih nas traže da ih shvatimo ozbiljno, da ih poštujemo te da ih se savjesno pridržavamo.

Na temelju preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo svaki će biskup za područje svoje biskupije donijeti konkretne odredbe. Stupanjem na snagu novih odredaba po biskupijama opozivaju se odredbe HBK izdane 19. ožujka 2020. koje su se odnosile na opasnost od zaraze korona virusom.

Dok u ovo uskrsno vrijeme razmatramo otajstvo Kristove slavne pobjede nad smrću i nad grijehom, usmjerimo svoju pozornost prema svima koji proživljavaju teške trenutke neizvjesnosti, straha i tjeskobe, pružajući im molitvom i djelima ljubavi snagu Radosne vijesti.

Sve vjernike i ljude dobre volje stavljamo pod moćni zagovor naše nebeske Majke – Blažene Djevice Marije i sv. Josipa, zaštitnika Crkve i naše Domovine, i svih svetih zaštitnika naših biskupija.
 

BISKUPI HRVATSKE BISKUPSKE KONFERENCIJE

 

 

Nakon ove objave naših biskupa u svibnju ćemo imati svibanjske pobožnosti

od ponedjeljka do subote u 19 sati

U NEDJELJU  3. SVIBNJA SVETE MISE BIT ĆE PO REDOVITOM RASPOREDU

u Zlatar Bistrici  u 8  i u 11 sati

u Lovrečanu      u   9,30