Isus
NADBISKUPIJA ZAGREBAČKA

Župa svetog Ivana Krstitelja
Zlatar Bistrica
Duh Sveti

Novosti
Objavljeno 25.11.2018 12:02, vlc. Petar Repic

25.11.2018.   34. NEDJELJA  KROZ  GODINU

KRIST  KRALJ

 

Kroz  ovaj  tjedan  Crkva  slavi: 

Pon Dubravko, Konrad :                                8h

26.11. ____________________________________________                  

Ut   Fakundo, Valerije:                                   8h

27.11. ____________________________________________                      

Srij  Sosten, Držislav :                                                            8h

28.11. ____________________________________________ 

ÄŒetv   Iluminata, Svjetlana:                                      8h

29.11. ____________________________________________                    

Pet   Andrija apostol:                                                              8h

30.11. ____________________________________________  

Sub   Natalija, Božena  :                                        8h

  1. dječja radionica u vjeronaučnoj dvorani  10h

                                 izrada Božićnih ukrasa 

    Paljenje prve adventske svijeće  u župnoj crkvi  18h                              

    

   02.12.2018.             1. Nedjelja   došašÄ‡a

   Zlatar Bistrica: †Kata Trčak i ob., Barbara Grgić i ob. i ob.Šumak  † Stevo Brajdić † Stjepan Kondres, Ana i Tomo Mikulec i obitelj

   † Mladen, Barica i Gabrek ÄŒefko i Alojzija Kušek                 8h                                                                                                                               

   Lovrečan :  † Barbara, Stjepan i Juraj Mikulec

     † Zlatko Budić i Dragutin Futivić † Eva Bertić †Marija i Franjo Kunović, Barica i Marcel Poljak † Zdravka Gložinić          9,30

   Zlatar Bistrica:  Za sve župljane                                           11h

    

   Kalendari i Danice za 2019.
Objavljeno 18.11.2018 13:59, vlc. Petar Repic

18.11.2018.   33. NEDJELJA  KROZ  GODINU

 

 Kroz  ovaj  tjedan  Crkva  slavi: 

Pon Matilda, Krispin :                                  8h

19.11. ____________________________________________                   

Ut   Feliks Valois:                                          8h

20.11. ____________________________________________                       

Srij  Gospa od zdravlja:                                 8h

21.11. ____________________________________________ 

ÄŒetv   Cecilija, Filemon: † Cecilija Hamin                            8h

22.11. ____________________________________________                    

Pet   Klement,Milivoj:                                                          8h

23.11. ____________________________________________  

Sub   Krizogon:                                              8h

24.11.                                  

 

25.11.2018.        34. Nedjelja Kroz Godinu

KRIST  KRALJ

Zlatar Bistrica: † Željko Vitković  † Katica Mikinović i obitelj

                         † Katarina i Josip Hoić 

† Ljerka Mikulec, Katica Mikinović, Katica Košić i Barica Šavorić

                           † Marijan Jurec g. i obitelj                              8h                                                                                                               

Lovrečan :                                                                               9,30

Zlatar Bistrica:  Za sve župljane                                           11h
Objavljeno 04.11.2018 20:35, vlc. Petar Repic

04.11.2018.   31. NEDJELJA  KROZ  GODINU

 

Kroz  ovaj  tjedan  Crkva  slavi: 

Pon Emerik, Mirko :                                       8h

05.11. ____________________________________________                  

Ut   Melanija, Leonard pustinjak:                      8h

06.11. ____________________________________________                        

Srij  AnÄ‘elko, Zdenka :   † Ana Drvar g.                   8h

07.11. ____________________________________________  

ÄŒetv   Gracije Kotorski, Bogdan:                        8h  

08.11. ____________________________________________                    

Pet   Posveta Lateranske bazilike:                                8h

09.11. ____________________________________________  

Sub   Leon Veliki, Lavoslav: Vjeronauk: prvopričesnici   15h

10.11.                                                      firmanici            15,45

               † ĐurÄ‘a, Josip, Gabrijel,Stjepan Kurtanjek

                 i Gabrijela i Stjepan Filipec                               17h

 

 

11.11.2018.   32. Nedjelja Kroz Godinu

 

Zlatar Bistrica: † Stanka i Franjo Ferek i Barica i Petar Košić

              † Tomo, Ana i Ob. Mikulec i ob. Mikušić                  8h                                                                                                               

Lovrečan :  † Vjekoslav g. i Alojz Futivić  

                    † Dragutin, Slavica i Ana Hajdek                     9,30

Zlatar Bistrica:  Za sve župljane                                           11h
Objavljeno 28.10.2018 15:27, vlc. Petar Repic

28.10.20018.     30. NEDJELJA  KROZ  GODINU

 

Kroz  ovaj  tjedan  Crkva  slavi: 

Pon Narcis, Honorat :                                17 h

29.10. ____________________________________________                  

Ut   Marcel: † Štefica i Franjo Ferdelja i ob. Mikulec    17 h

30.10. ____________________________________________                        

Srij  Alfonz Rodriguez:                                 17 h

31.10. ____________________________________________ 

ÄŒetv   SVI  SVETI : † Andrija Pavlović g. i ob                8h    

Lovrečan:  † Lovro, Amalija i Katica ÄŒiček , Slavko i Ivana

                     Žabek i Dimitrije Dabić

                   † Ana i Dragutin Rafaj i Vladimir ÄŒiček       10h

.            Nakon mise bit će blagoslov groblja                         .

Pet   DUŠNI  DAN:  Lovrečan:      

      † Obitelj Turek, Sviben, Kušek, Havoić  Đurek i Belanić 

              † Dragica Pelko                                                  16h

02.11. ____________________________________________  

Sub   Martin iz Poressa, Hubert:

3.10.                vjeronauk:  prvopričesnici      15,15

                                            firmanici              16h

                  †  Dragutin Crčić                   

                                              Misa za lovce                   17h

04.11.2018.   31. Nedjelja Kroz Godinu

                   

Zlatar Bistrica: † Dragutin i Marija Drvar  

                  Zahvala    † Stjepan Mucko i obitelj               8h                                                                                                               

Lovrečan : †Ana i Vjekoslav Hoić, Fanjo i Dragica Matko 

                      Za zdravlje jedne osobe                                9,30

Zlatar Bistrica:  Za sve župljane                                           11h
Objavljeno 21.10.2018 22:04, vlc. Petar Repic

21.10.2018.   29. NEDJELJA  KROZ  GODINU

MISIJSKA  NEDJELJA

 

Listopad je mjesec krunice, svakog dana molimo krunicu  u

                        18h nakon krunice misa

 

Kroz  ovaj  tjedan  Crkva  slavi: 

Pon Marija Saloma, Dražen :                      18h

22.10. ____________________________________________                  

Ut   Ivan Kapistranski:                                 18h

23.10. ____________________________________________                        

Srij  Antun M. Claret:                                    18h

24.10. ____________________________________________  

ÄŒetv   Krizant, Darija:                                    18h

25.10. ____________________________________________                          

Pet   Lucijan, Zvonimir:                                                        18h

26.10. ____________________________________________  

Sub   Sabina, Gordana:                                                                18h

27.10.                             VJERONAUK   prvopričesnici     16,15

                                                                 firmanici              17h 

28.10.2018.   30. Nedjelja Kroz Godinu  

Zlatar Bistrica: † Đuro i Ana Goluban, Željko i Antonija Vitković

                           i Danica Matko                         

                         † Draženka Valjak i Darko Horvatić        8h                                                                                                               

Lovrečan :                                                                               9,30

Zlatar Bistrica:  Za sve župljane                                           11h