Isus
NADBISKUPIJA ZAGREBAČKA

Župa svetog Ivana Krstitelja
Zlatar Bistrica
Duh Sveti

Novosti
Objavljeno 23.12.2018 20:32, vlc. Petar Repic

BLAGOSLOV OBITELJI   2018

 

Srij    26.12.    Gornji Brestovec i  Donji Brestovec           8h                                                  

ÄŒetv   27.12.   Lovrečan     od Kapca                                8,30        

Pet     28.12.    Veleškovac  ( od Grančarske)                    8,30       

Sub    29.12.    Ervenik (od Ležaića), Opasanjek i Selska 8,30      

Ned   30.12.    Buntakova  i Bukovečki  put, Zagrebačka   13h 

Pon      31.12.  Lovrečanska, Sportski prolaz 

                        Kolodvorska ,      Krapinska                         8,30                      

Srij      2.1.       Grančarska Cesta,  30. svibnja,

                          A. Cesarca,  A. Šenoe,  Varaždinska       8,30  

ÄŒetv   03.01.      Nazorova, Kraševa, Radičeva, 

                           Gupčeva                                                    8,30              

Pet  04.01.          Zagorska, Gajeva, Krančevićeva           8,30
Objavljeno 23.12.2018 20:30, vlc. Petar Repic

23.12.2018.             4. NEDJELJA  DOŠAŠÄ†A

 

Kroz  ovaj  tjedan  Crkva  slavi: 

Pon  Badnjak :                                                                                         6h                      

  1. Polnoćke: Lovrečan: † Ana i Dragutin Rafaj,Vladimir ÄŒiček i

                                Stjepan Fijačko .  Za obračenje jednog grešnika      22h

               Zlatar Bistrica :  † Stjepan Strahonja, Katica, Ivan i obitelj Mešnjak, Nikola i Katica Škec i Anka Lugarić                                       24h

BOŽIĆ - ROĐENJE GOSPODNJE     

Lovrečan : † Obitelj Bacinger, Prlić i Levkuš                                        9,30

Zlatar Bistrica :  Za sve župljane                                                            11h              

.                    sveta misa iblagoslov djece                                               16h            

Srij Stjepan prvomučenik :

  1. Lovrečan: † Stjepan Peršun †Stjepan Mikulec i ob. i ob Horvat

       † Stjepan Vlahek † Stjepan Bartolek i ob. i stjepan Hanžek i ob.

       † Stjepan Đurek i Ivančica Matko † Štefica Platužić i Božidar Jakušić 

   † Stjepan Martinjak Stjepan Pavlek i Stjepan Pavlek                                                                                 11h

      blagoslov bitelji Gornji Brestovec i Donji Brestovec    8h

   ÄŒetv   Ivan apostol i evanÄ‘elist :  † Vilim, Bernarda i Željko Ležaić             8h

   27.12.     Blagoslov obitelji Lovrečan______________________8,30                 

   Pet   Nevinadječica:                                                                                             8h

   28.12.     blagoslov obitelji  Veleškovec   (od Grančarske)                 8,30

   Sub   Toma Becket,David :                                                               8h

   29.12.  blagoslov obitelji Ervenik(od Ležaića) , Opasanjek i Selska     8,30

    

   1. SVETA  OBITELJ  ISUSA,   MARIJE  I  JOSIPA                           

     

    Zlatar Bistrica: † Ob. Peršun, Levkuš, Grozdek i Brozd

    † Stevo i Kata Brajdić † Štefica Mikulec   †Alojz, Slava i obitelj Kuntić, Novoselec i Šumak † Stjepan i obitelj Ležaić                       8h

    Lovrečan :                                                                   9,30                                                                      

    Zlatar Bistrica:  Za Å¾upljane               11h                                                                                 

    Blagoslov obitelji         Bukovečki put    i  Buntakova                         13h
Objavljeno 16.12.2018 21:01, vlc. Petar Repic

16.12.2018.             3. NEDJELJA  DOŠAŠÄ†A

               NEDJELJA  CARITASA

Kroz  ovaj  tjedan  Crkva  slavi: 

Pon Lazar, Izak :  Zahvala                                                 6h

17.12.                                      ispovijed po kućama  od 10h                  

Ut   Gracijan, Dražen :  † Ljubica Amalija Findak         6h

18.12. _________________________________________                        

Srij  Vladimir, Tea :                                  6h

19.12. _________________________________________  

ÄŒetv   Eugen, Dominik: † Katarina Petaj Gaisraiter, 

20.12. ______Ivan, Jasna i ob. Curman i Josipa Kurek   6h                  

Pet   Petar  Kanizije, Anastazije:                 6h

21.12. ________________________________­­­­­________ 

Sub   Flavijan, ÄŒaslav:                                 6h

22.12.                   

     Paljenje četvrte adventske svijeće  u župnoj crkvi   18h  

 

 

23.12.2018.             4. Nedjelja   došašÄ‡a

 

Zlatar Bistrica: † Vera g. i Stjepan Partić, Jula i Mato Senković 

†Ivanka i Milan Korpar † Vladimir Šumak g. i obitelj

† Anica Topolovec g. † Marijan Mrazović † Josip i ob Hanžek   8h                                                                                                               

Lovrečan : † Milan i Paula Matuško  † Stjepan i Ivica Jakušić

                     i Stjepan, Štefica i Branko ÄŒehulić                    9,30

Zlatar Bistrica:  Za sve župljane                                           11h

 

Kalendari i Danice za 2019.

Javite imena onih koji se žele ispovijediti kod kuće
Objavljeno 09.12.2018 17:04, vlc. Petar Repic

09.12.2018.             2. NEDJELJA  DOŠAŠÄ†A

Kroz  ovaj  tjedan  Crkva  slavi: 

Pon Gospa Loretska :                                    6h

10.12. ____________________________________________                   

Ut   Damaz, Danijel:                                      6h

11.12. ____________________________________________                       

Srij  Maksencije, Spiridon:                             6h

12.12. ____________________________________________  

ÄŒetv   Lucija, Svjetlana : † Marija, Jozefina i Viktor Budak   6h   

13.12. ____________________________________________                    

Pet   Ivan od Križa :                                     6h

14.12. ____________________________________________ 

Sub   Irenej, Valerijan : Zahvala božanskom milosrÄ‘u za

15.12.                            duhovno i tjelesno zdravlje             6h

  BOŽIĆNA ISPOVIJED:kapela  U LOVREÄŒANU         16h

                                Å¾upna crkva ZLATAR BISTRICA      17h      

   Paljenje treće adventske svijeće  u župnoj crkvi  

                    po završetku ispovijedi

                                                                

   1. 3. Nedjelja  došašÄ‡a

                                  NEDJELJA CARITASA

    Zlatar Bistrica: † Juraj Juriša, Franjo Anka i Kata Kušt

    † Mladen g. Milka i Janko Matko, Josip i Ivan Andrec 

    † Obitelj Folnović, Zdešić i Sušnjić                                     8h

    Lovrečan: † Zdravka Gložinić  † Vladimir, Ana i Franjo ÄŒiček

      † Stjepan, Barica i Juraj Mikulec, Ana i Janko Benčić i ob.

        i Juraj Hrvoj †Andrija i ob Galunić, Josip Jačmenica

        i Stjepan Galić                                                                  9,30

    Zlatar Bistrica:  Za sve župljane                                           11h

     

    Kalendari i Danica 2019.

Javite imena onih koji se žele ispovijediti kod kuće
Objavljeno 02.12.2018 13:36, vlc. Petar Repic

02.12.2018.             1. NEDJELJA  DOŠAŠÄ†A

Kroz  ovaj  tjedan  Crkva  slavi: 

Pon Franjo Ksaverski :                                  6h

03.12. ___________________________________________                  

Ut   Barbara, Barica: † Josip Đurek g. i obitelj                  6h

04.12. ___________________________________________                       

Srij  Sabina, Konzolata:                                 6h

05.12. ___________________________________________                          

ÄŒetv   Nikola biskup:                                6h

06.12. ___________________________________________                    

Pet Ambrozije, Dobroslav :                                                 6h

07.12. ___________________________________________                                   

Sub   BEZGREŠNO ZAÄŒEĆE BDM :                                 6h          

  8.12.                  dječja radionica u vjeronaučnoj dvorani 10-12h

                              izrada Božićnih ukrasa                                        

09.12.2018.             2. Nedjelja   došašÄ‡a

Zlatar Bistrica: † Ivica Vukić

      † Kata i Josip Preložiček i Barica i Stjepan Bedeković 

                        † Danica  g. Alojz i Vladimir Kušek 

                        †Franjo i Marija Bingula 

                Marija i Franjo Kranjčec i Katarina i Stjepan Jantolek            8h               

Lovrečan : † Josip Mikulec 

                  † Barica i Mirko Levkuš, AnÄ‘ela i Pavao Prlić

                  † Zdravka Gložinić  

                 †Marija i Franjo Kunović, Barica i Marcel Poljak  

     † Tomo, Ana i ob. Mikulec,Mirko i Kata Platužić     

          Josip Globan i Josip Jurec                                     9,30

Zlatar Bistrica:  Za sve župljane                                           11h

 

Kalendari i Danice za 2019.