Isus
NADBISKUPIJA ZAGREBAČKA

Župa svetog Ivana Krstitelja
Zlatar Bistrica
Duh Sveti

Novosti
Objavljeno 07.04.2019 14:42, vlc. Petar Repic

07.04.2019.    5. NEDJELJA KORIZME- GLUHA

Kroz  ovaj  tjedan  Crkva  slavi:

Pon   Dionizije, Klement:                              8h

08.04. ___________________________________________

Ut   Marija Kleofina                                          8h

09.04. ___________________________________________

Srij    Ezekijel, Apolonija:                                 8h

10.04. ___________________________________________

ÄŒetv   Stanislav, Radmila:                                             8h

11.04. ___________________________________________                        

Pet  Sofija, Damjan:                                     križni put       17h

12.04.   Zahvala Božanskom milosrÄ‘u za duševno i tjelesno zdravlje

Sub  Martin I papa:                       misa u             8h

13.04.                            Vjeronauk prvopričesnici       14,15

                                                      firanici                  15 h                                            

14.04.2019.       CVJETNICA – NEDJELJA MUKE

Zlatar Bistrica: † Branko TuÄ‘a g.† Vladimir g.  Alojz i Danica Kušek  † Franjo i ĐurÄ‘a Bezak, Stjepan i Barbara …..

          † Rudolf Grgićg. i ob. Grgić, Trčak i Šumak

          † Amalija g. i ob. Pavlek, Fuček i Muc  i Fijačko

  † Juraj i Mara Završki, Barica i Stjepan Bedeković

  † ĐurÄ‘ica Librići Dragutin i Ivka Mikulec                      8h                                                                                                               

Lovrečan :  † Ivan, Josip i ĐurÄ‘a Srebak ,

                       ob Petra PišÄak i ob Ozimec                       9,30

Zlatar Bistrica:  Za sve župljane                                           11h

 

JAVITE  ŽUPNIKU  STARE ILI BOLESNE 

KOJI  SE  ŽELE  ISPOVIJEDITI  U  KUĆI

 
Objavljeno 31.03.2019 16:29, vlc. Petar Repic

31.03. 2019.   4. NEDJELJA KORIZME -SREDOPOSNA

Kroz  ovaj  tjedan  Crkva  slavi:

Pon  Venancije, Anastazije, :                       8h

01.04. ___________________________________________

Ut  Franjo Paulski:                                                          8h            

02.04. ___________________________________________

Srij  Rikard, Cvijeta :                                                          8h

03.04. ___________________________________________

ÄŒetv    Izidor,Strahimir:                              8h

04.04. ____________vjeronauk  firmanici                 9h

Pet  Vinko Fererski, Berislav: Vjeronauk prvopričesnici    18h

05.04.               križni put u Lovrečanu i u župnoj crkvi     19h

 .                                             † Slavko Klančić                      .   

Sub Celestin, Vilim:    Korizmena ispovijed u našoj župi

06.04.             Lovrečan i   župna crkva                     u 17,30

 nakon ispovijedi u župnoj crkvi misa Za pok. iz ob. Klarić i Pikutić

 

07.04.2019.               5. nedjelja korizme - gluha

Zlatar Bistrica: Za uspješnu operaciju i oporavak               8h                                                                                                               

Lovrečan : † Stjepan g. Marija i Antun i Štefica Mikulec,

                      ob  Horvat i  Dragutin Benčić

                  † Slavko i Ivana Žabek, Lovro Amalija i

                     Katica ÄŒiček i Dimitrije Dabić                       9,30

Zlatar Bistrica:  Za sve župljane                                           11h
Objavljeno 25.03.2019 18:41, vlc. Petar Repic
   1. 3. NEDJELJA KORIZME - 

                                    BEZIMENA

Kroz  ovaj  tjedan  Crkva  slavi:

Pon  Navještenje Gospodinovo - Blagovijest:

25.03. _____________† Tomo, Ana i obitelj Mikulec      17h

Ut Montan, Goran:                                         8h

26.03. ___________________________________________

Srij  Lidija, Augusta :                                      8h

27. ______________________________________________

ÄŒetv: Sonja, Renata :                                       8h      

28.03. ______________________________________________

Pet:  Eustazije, Vilim:  Vjeronauk : prvopričesnici  9h

  1.                    firmanici         17h                                                   

   .                          križni put u Lovrečanu i u župnoj crkvi     18h

    Sub: Kvirin, Viktor:                                                               8h

  1.  

                   DEKANATSKI KRIŽNI PUT      početak 9h

     KONJŠÄŒINA  – Bočadir – D. Batina – g. Batina- BELEC                                       

     

   31.03. 2019.          4. nedjelja korizme – sredoposna

   Zlatar Bistrica: † Katica Mikinović i ob Mikušić 

                           † Josip Bartolek i obitelj            8h                                                                                                               

   Lovrečan : † Josip, Mladen, Franjo i Jelka Mikulić i

                         obitelj Goleš i Popijač

                    † Stjepan Martinjak                                            9,30

   Zlatar Bistrica:  Za sve župljane                                           11h
Objavljeno 17.03.2019 12:17, vlc. Petar Repic

17.03.2019.    2. NEDJELJA  KORIZME -PAÄŒISTA

Kroz ovaj tjedan Crkva  slavi :

Pon Ćiril Jeruzalemski:

18.03. _________________________________________

Ut    JOSIP zaručnik BDM: Josip, ĐurÄ‘a, Stjepan,Gabrijel

19.03.      Kurtanjek i Gabrijela i Stjepan Filipec   Na čast sv. Josipu ob. Mijatović     †Josip Mešnjak i Stjepan Strahonja          17h

Sri  Klaudija, Vladislav:    †Ana i Vjekoslav Hoić,

20.03. _____________Dragica i Franjo Matko                          8h

ÄŒetv  Vesna, Vlasta: † Obitelj Budak i Brajković                      8h

21.03. _______________________________________________

Pet Lea, Leonarda:  Vjeronauk : firmanici          9h

  1. prvopričesnici  17h

                               križni put u Lovrečanu i u župnoj crkvi     18h

   .                                                         Branko Krajnik            .

   Sub Oton, Pelagije:                                                              8h

   23.03.               Susret mladih našeg dekanata u Zlataru     u 10h  

         

24.03.2019.       3. nedjelja korizme - bezimena

Zlatar Bistrica: † Nada Biškup i Marija Bezak                   8h                                                                                                               

Lovrečan : † Ob Rudolfa i Jelene Sviben i Zlatko Bartolek

                   † Marijan Mrazović                                          9,30

Zlatar Bistrica:  Za sve župljane                                           11h
Objavljeno 10.03.2019 20:53, vlc. Petar Repic

10.03.2019.     1.  NEDJELJA  KORIZME- ÄŒista

                                       

Kroz ovaj tjedan Crkva  slavi :

Pon Tvrtko, Blanka::                               8h

11.03. ___________________________________________

Ut  Teofan, Bernard:                                   8h

12.03. ________________križni put u Livrečanu            18h  

Srij   Rozalija, Ratka:                            8h

13.03. ___________________________________________

ÄŒetv Matilda,Miljana:                                8h

14.03. ___________________________________________

Pet Vjeko, Vjekoslava:      vjeronauk : firmanici    17h

15.03.              križni put u Lovrečanu i u župnojcrkvi     18h

† Tomislav i Katica Suton, AnÄ‘a, Marija i Petar Bošković i

   Natalija Dujmović      † Branko Krajnik                         .        

Sub  Agapit, Hrvoje :                                    8h

16.03.                                vjeronauk : prvopričesnici       9h

                      roditeljski sastanak za prvopričesnike       18h

 

   1. 2. nedjelja korizme -  pačista

     

    Zlatar Bistrica: † Dragutin Drvar i obitelj  † Slavko Mešnjak  g.

        i Kristijan Sedlar  † Barbara Grgić g. i ob. Marija Šumak

      i ob i Kata Trčak i obitelj  † Blaženka Horvatić

        † Josip Grgić † Josip Hanžek i ob. Josip i Katarina Hoić

        † Josip Kurtanjek, Ivica i Vilko Vukić

        † Josip, Amalija i Stjepan Pavlek                                        8h                                                                                                                          

    Lovrečan :  † Josip Mikulec                                                  9,30

    Zlatar Bistrica:  Za sve župljane                                           11h