Isus
NADBISKUPIJA ZAGREBAČKA

Župa svetog Ivana Krstitelja
Zlatar Bistrica
Duh Sveti

Novosti
Objavljeno 09.12.2018 17:04, vlc. Petar Repic

09.12.2018.             2. NEDJELJA  DOŠAŠĆA

Kroz  ovaj  tjedan  Crkva  slavi: 

Pon Gospa Loretska :                                    6h

10.12. ____________________________________________                   

Ut   Damaz, Danijel:                                      6h

11.12. ____________________________________________                       

Srij  Maksencije, Spiridon:                             6h

12.12. ____________________________________________  

Četv   Lucija, Svjetlana : † Marija, Jozefina i Viktor Budak   6h   

13.12. ____________________________________________                    

Pet   Ivan od Križa :                                     6h

14.12. ____________________________________________ 

Sub   Irenej, Valerijan : Zahvala božanskom milosrđu za

15.12.                            duhovno i tjelesno zdravlje             6h

  BOŽIĆNA ISPOVIJED:kapela  U LOVREČANU         16h

                                župna crkva ZLATAR BISTRICA      17h      

   Paljenje treće adventske svijeće  u župnoj crkvi  

                    po završetku ispovijedi

                                                                

   1. 3. Nedjelja  došašća

                                  NEDJELJA CARITASA

    Zlatar Bistrica: † Juraj Juriša, Franjo Anka i Kata Kušt

    † Mladen g. Milka i Janko Matko, Josip i Ivan Andrec 

    † Obitelj Folnović, Zdešić i Sušnjić                                     8h

    Lovrečan: † Zdravka Gložinić  † Vladimir, Ana i Franjo Čiček

      † Stjepan, Barica i Juraj Mikulec, Ana i Janko Benčić i ob.

        i Juraj Hrvoj †Andrija i ob Galunić, Josip Jačmenica

        i Stjepan Galić                                                                  9,30

    Zlatar Bistrica:  Za sve župljane                                           11h

     

    Kalendari i Danica 2019.

Javite imena onih koji se žele ispovijediti kod kuće
Objavljeno 02.12.2018 13:36, vlc. Petar Repic

02.12.2018.             1. NEDJELJA  DOŠAŠĆA

Kroz  ovaj  tjedan  Crkva  slavi: 

Pon Franjo Ksaverski :                                  6h

03.12. ___________________________________________                  

Ut   Barbara, Barica: † Josip Đurek g. i obitelj                  6h

04.12. ___________________________________________                       

Srij  Sabina, Konzolata:                                 6h

05.12. ___________________________________________                          

Četv   Nikola biskup:                                6h

06.12. ___________________________________________                    

Pet Ambrozije, Dobroslav :                                                 6h

07.12. ___________________________________________                                   

Sub   BEZGREŠNO ZAČEĆE BDM :                                 6h          

  8.12.                  dječja radionica u vjeronaučnoj dvorani 10-12h

                              izrada Božićnih ukrasa                                        

09.12.2018.             2. Nedjelja   došašća

Zlatar Bistrica: † Ivica Vukić

      † Kata i Josip Preložiček i Barica i Stjepan Bedeković 

                        † Danica  g. Alojz i Vladimir Kušek 

                        †Franjo i Marija Bingula 

                Marija i Franjo Kranjčec i Katarina i Stjepan Jantolek            8h               

Lovrečan : † Josip Mikulec 

                  † Barica i Mirko Levkuš, Anđela i Pavao Prlić

                  † Zdravka Gložinić  

                 †Marija i Franjo Kunović, Barica i Marcel Poljak  

     † Tomo, Ana i ob. Mikulec,Mirko i Kata Platužić     

          Josip Globan i Josip Jurec                                     9,30

Zlatar Bistrica:  Za sve župljane                                           11h

 

Kalendari i Danice za 2019.
Objavljeno 25.11.2018 12:02, vlc. Petar Repic

25.11.2018.   34. NEDJELJA  KROZ  GODINU

KRIST  KRALJ

 

Kroz  ovaj  tjedan  Crkva  slavi: 

Pon Dubravko, Konrad :                                8h

26.11. ____________________________________________                  

Ut   Fakundo, Valerije:                                   8h

27.11. ____________________________________________                      

Srij  Sosten, Držislav :                                                            8h

28.11. ____________________________________________ 

Četv   Iluminata, Svjetlana:                                      8h

29.11. ____________________________________________                    

Pet   Andrija apostol:                                                              8h

30.11. ____________________________________________  

Sub   Natalija, Božena  :                                        8h

  1. dječja radionica u vjeronaučnoj dvorani  10h

                                 izrada Božićnih ukrasa 

    Paljenje prve adventske svijeće  u župnoj crkvi  18h                              

    

   02.12.2018.             1. Nedjelja   došašća

   Zlatar Bistrica: †Kata Trčak i ob., Barbara Grgić i ob. i ob.Šumak  † Stevo Brajdić † Stjepan Kondres, Ana i Tomo Mikulec i obitelj

   † Mladen, Barica i Gabrek Čefko i Alojzija Kušek                 8h                                                                                                                               

   Lovrečan :  † Barbara, Stjepan i Juraj Mikulec

     † Zlatko Budić i Dragutin Futivić † Eva Bertić †Marija i Franjo Kunović, Barica i Marcel Poljak † Zdravka Gložinić          9,30

   Zlatar Bistrica:  Za sve župljane                                           11h

    

   Kalendari i Danice za 2019.
Objavljeno 18.11.2018 13:59, vlc. Petar Repic

18.11.2018.   33. NEDJELJA  KROZ  GODINU

 

 Kroz  ovaj  tjedan  Crkva  slavi: 

Pon Matilda, Krispin :                                  8h

19.11. ____________________________________________                   

Ut   Feliks Valois:                                          8h

20.11. ____________________________________________                       

Srij  Gospa od zdravlja:                                 8h

21.11. ____________________________________________ 

Četv   Cecilija, Filemon: † Cecilija Hamin                            8h

22.11. ____________________________________________                    

Pet   Klement,Milivoj:                                                          8h

23.11. ____________________________________________  

Sub   Krizogon:                                              8h

24.11.                                  

 

25.11.2018.        34. Nedjelja Kroz Godinu

KRIST  KRALJ

Zlatar Bistrica: † Željko Vitković  † Katica Mikinović i obitelj

                         † Katarina i Josip Hoić 

† Ljerka Mikulec, Katica Mikinović, Katica Košić i Barica Šavorić

                           † Marijan Jurec g. i obitelj                              8h                                                                                                               

Lovrečan :                                                                               9,30

Zlatar Bistrica:  Za sve župljane                                           11h
Objavljeno 04.11.2018 20:35, vlc. Petar Repic

04.11.2018.   31. NEDJELJA  KROZ  GODINU

 

Kroz  ovaj  tjedan  Crkva  slavi: 

Pon Emerik, Mirko :                                       8h

05.11. ____________________________________________                  

Ut   Melanija, Leonard pustinjak:                      8h

06.11. ____________________________________________                        

Srij  Anđelko, Zdenka :   † Ana Drvar g.                   8h

07.11. ____________________________________________  

Četv   Gracije Kotorski, Bogdan:                        8h  

08.11. ____________________________________________                    

Pet   Posveta Lateranske bazilike:                                8h

09.11. ____________________________________________  

Sub   Leon Veliki, Lavoslav: Vjeronauk: prvopričesnici   15h

10.11.                                                      firmanici            15,45

               † Đurđa, Josip, Gabrijel,Stjepan Kurtanjek

                 i Gabrijela i Stjepan Filipec                               17h

 

 

11.11.2018.   32. Nedjelja Kroz Godinu

 

Zlatar Bistrica: † Stanka i Franjo Ferek i Barica i Petar Košić

              † Tomo, Ana i Ob. Mikulec i ob. Mikušić                  8h                                                                                                               

Lovrečan :  † Vjekoslav g. i Alojz Futivić  

                    † Dragutin, Slavica i Ana Hajdek                     9,30

Zlatar Bistrica:  Za sve župljane                                           11h