Isus
NADBISKUPIJA ZAGREBAČKA

Župa svetog Ivana Krstitelja
Zlatar Bistrica
Duh Sveti

Novosti
Objavljeno 22.04.2018 22:47, vlc. Petar Repic

22.04.2018.      4.  USKRSNA  NEDJELJA

 Kroz  ovaj  tjedan Crkva slavi

Pon Juraj, Đurđica :                                        8h

23.04. ____________________________________________                    

Ut   Vjeran, Vjera :                                                             8h

24.04. ____________________________________________                        

Srij  Marko evanđelist:                                8h

25.04.____________________________________________                       

Četv Kleto i Marcelin  :                                                    8h

26.04.____________________________________________                                  

Pet   Ozana Kotorska :                                                    8h

27.04. ____________________________________________              

Sub   Petar Chanel :  † Franjo i Magda g. Božić

28.04.                     † Jasna Ljubičić r. Curman               19,30

 

                      Ispovijed prvopričesnika, firmanika,

                            roditelja i kumova                       19h

 

29.04.2018.        5. Uskrsna nedjelja

 

Zlatar Bistrica: Barbara i Rudolf Grgić i ob.Marija Šumak i ob

                         † Ob. Jakopec i Sviben                               8h                                                                                                               

Lovrečan :       † Ivica Križanović                                       9,30

Zlatar Bistrica:  Za sve župljane                                          11h
Objavljeno 15.04.2018 15:36, vlc. Petar Repic

15.04.2018.      3. USKRSNA NEDJELJA

 

Kroz  ovaj  tjedan  Crkva  slavi: 

Pon Benedikt, Bernardica :                                                              8h

16.04. ____________________________________________                   

Ut   Šimun,Inocent :                                                                 8h

17.04. ____________________________________________                        

Srij  Apolonije, Romano:                                                            8h

18.04.____________________________________________                      

Četv Viktor, Davorka:                                                             8h

19.04. ____________________________________________                                   

Pet   Anicet, Bogoljub:                                                             8h

20.04.____________________________________________                   

Sub   Anzelmo, Goran:  

21.04.        vjeronauk : firmanici             9h         

                                     prvopričesnici     17h    

 

   Zahvala Božanskom milosrđu za duševno i tjelesno zdravlje

   † Gabrijel, Amalija, Rafael g., Štefica i Alojz Kukec        19h

 

22.04.2018.         4. Uskrsna nedjelja

 

Zlatar Bistrica: Juraj i Mara Završki, Stjepan i Barica Bedeković 8h                                                                                                               

Lovrečan : †Đurđa, Ivan i Josip Srebak i Ob. Ozimec i Piščak

            † Stjepan Martinjak  † Alojz i Vjekoslav Futivić g.

† Paula i Ivan Matuško  † Zvonko Curman i  ob. i ob Drvar    9,30

Zlatar Bistrica:  Za sve župljane                                           11h

 

 

Hodočašće mladih u zagrebačku katerdalu  misa u 19h
Objavljeno 08.04.2018 17:36, vlc. Petar Repic

08.04.2018.           2.  USKRSNA NEDJELJA

 

Kroz ovaj tjedan  Crkva  slavi  :

 

Pon NAVJEŠTENJE GOSPODNJE:                         19h       

09.04. ____________________________________________                   

Ut  Magdalena, Bonifacije:                                               8h 

10.04.____________________________________________                       

Srij  Stanislav, Radmila:                                  8h 

11.04.____________________________________________                      

Četv Sofija, Damjan   :                                                    8h 

12.04. ____________________________________________                      

Pet   Martin I, Ida :                                                                8h 

13.04.____________________________________________                   

Sub   Kajo i Soter, Teodor:  † Stjepan Martinjak                  19h

14.04.                      vjeronauk  prvopričesnici     15,30

                                                     firmanici          16,15

         3.  Uskrsna nedjelja  

   1. Zlatar Bistrica: † Branko Tuđa g.                                             8h                                                                                                               

    Lovrečan :†Mirko i Kata Platužić,Tomo, Ana i ob. Mikulec   9,30                                                                   

    Zlatar Bistrica:  Za sve župljane                                              11h
Objavljeno 02.04.2018 06:55, vlc. Petar Repic

01.04.2018.                   USKRS  

Crkva  slavi  USKRSNI  TJEDAN

 

Pon   USKRSNI PONEDJELJAK:                        8h

02.04.____________________Lovrečan                         9,30                                                                                                       

Ut  Rikard, Cvijeta:                                                      8h

03.04. ______† Stjepan Martinjak (sprovodna) Lovrečan 19h                       

Srij  Izidor, Strahimir  :                                                 7h                                       

04.04. ____________________________________________                       

Četv  Vinko Fererski:                                                           8h      

05.04. ____________________________________________                                                        

Pet   Irenej, Vilim:                                                          19h

06.04.  prvi petak                                                                      .

Sub    Ivan de la Sale:                                19h

07.04.                         vjeronauk  prvopričesnici     16,30

                                                     firmanici              17,15

    Sastanak roditelja prvopričesnika                18h

 

08.04.2018.                  Slijedeća nedjelja je  2. Uskrsna

 

Zlatar Bistrica: † Franjo Bingula    

                   † Stanka i Franjo Ferek, Barica i Petar Košić   8h                                                                                                               

Lovrečan : † Stjepan g. Marija, Štefica, Antun Mikulec

                    Dragutin Benčić i obitelj Horvat

 † Danica i Stanislav Piljak     Za hrvatske generale i Domobrane           

 † Slavko i Ivana Žabek , Lovro, Amalija i Katica Čiček,

                     i Dimitrije Dabić                                             9,30

Zlatar Bistrica:  Za sve župljane                                           11h
Objavljeno 26.03.2018 16:56, vlc. Petar Repic

25.03.2018.  NEDJELJA  MUKE - CVJETNICA

    Crkva  slavi  VELIKI  TJEDAN :

Pon  Montan i Maksima:                                                     8h

26.03. ___________________________________________                                                                                                        

Ut  Lidija, Rupert:                                  8h

27.03. ___________________________________________                            

Srij Priska, Renata  :                                                  8h                                                               

28.03. ___________________________________________ 

Četv VELIKI ČETVRTAK:   Misa Večere Gospodnje   

29.03.                                         † Stjepan Vlahek            19h                                    

Pet  VELIKI PETAK :  Služba MUKE GOSPODNJE     18h

30.03. post i nemrs                                                               .

Sub  VELIKA SUBOTA  :

31.03.                        Proslava  Isusova  uskrsnuća  

     † Tomislav i Katica Suton i Zlata i Drago Jurković        20h  

NA  SVIM  OBREDIMA  SVETOG  TRODNEVLJA

SUDJELUJEMO  SVI  A  PRVOPRIČESNICI, KRIZMANICI  I  RODITELJI   OBAVEZNO

                                                                                              USKRS

   1.  

Zlatar Bistrica: † Adalbert Vitković

                         † Slavko Mešnjak g.  i Kristijan Sedlar        7h

Poslije  mise  blagoslov  jela  u  župnoj  crkvi                                                                                                                 

Lovrečan  † Ivančica Matko  † Josip Futivić i ob. Mrkoci   9,30

Poslije  mise  blagoslov  jela 

Zlatar Bistrica:  Za sve župljane                                           11h